Flokulacja

Przegląd

Flokulacja i sedymentacja są szeroko wykorzystywane w procesie oczyszczania wody do picia. Flokulanty używane są w procesach uzdatniania wody do zwiększenia sedymentacji lub zdolności do odfiltrowania małych cząstek, na przykład w celu pomocy w usuwaniu mikroskopijnych cząstek, które w przeciwnym wypadku powodują zmętnienie wody (zamglenie), i które byłoby trudno usunąć poprzez sama filtrację, lub byłoby to niemożliwe.

Prawidłowa flokulacja wymaga niezawodnego kierowania przepływem, od układów pompowych do mieszadeł i układów pomp dozujących - a Grundfos może dostarczyć wszystkie te podzespoły. Pompy typoszeregu Grumdfos SE zostały specjalnie zaprojektowane do trwałego użycia i kierowania przepływem, a nadają się do montażu suchego lub w zanurzeniu. Cechują się niezawodnością potrzebną do zapewnienia prawidłowej sedymentacji.

Grundfos może dostarczyć kompletne układy pomp dozujących na duże i małe wydajności i opartych na różnych technologiach do flokulacji, dezynfekcji i nastawiania pH. Poza tym firma Grundfos oferuje pełny asortyment akcesoriów elektronicznych i elektrochemicznych do sterowania procesami dozowania i dezynfekcji, które można łatwo zintegrować z Państwa systemem.

Poprawa jakości wody za pomocą skutecznego, ekonomicznego systemu do przygotowywania suchego materiału jest w coraz większym stopniu wykorzystywana do uzdatniania wody. Grundfos może dostarczyć w pełni automatyczne systemy, kontrolowane sterownikami programowalnymi PLC, do przygotowywania i niezawodnego dozowania koagulatorów organicznych i polielektrolitów.

Zmienne warunki obciążenia wymagają układu pompowego, który może przemieszczać duże ilości wody przy małej wysokości podnoszenia. Mieszadła wolnoobrotowe Grundfos AFG zapewniają optymalne, energowydajne rozwiązanie problemu mieszania w dużych zbiornikach, wytwarzając przepływ konwekcyjny z prawie równomierną prędkością przepływu i ograniczonym ryzykiem powstawania stref martwych. Tam, gdzie konstrukcja zbiornika uniemożliwia użycie mieszadeł wolnoobrotowych, sprawdzają się mieszadła szybkoobrotowe, Grundfos AMD i AMG, charakteryzujące się mocną budową z materiałów odpornych na korozję, prostym serwisem i konserwacją oraz bezusterkową pracą w ciężkim środowisku.

Grundfos może zaoferować specjalistyczne kompetencje, które pomogą Państwu w wykonaniu zadań eksploatacyjnych, poczynając od wstępnego określenia potrzeb, poprzez dobór, montaż, obsługę, do utrzymania rozwiązania dostarczającego wodę. Umowy z firmą Grundfos na protokólarne przekazanie do eksploatacji gwarantują poprawny montaż a umowy serwisowe obejmują wszystkie potencjalne działania, począwszy od regularnej konserwacji poprzez gospodarkę częściami zamiennymi do audytów pomp.


Telefon: 61 650 13 00
Adres: ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo
Strona internetowa: http://www.grundfos.pl

Telefon: 601 612 602 - infolinia serwisowa
Adres: ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo
Strona internetowa: http://www.grundfos.pl

Jak oceniasz naszą stronę internetową?Dodatkowy komentarz

Email