Dozowanie i dezynfekcja

Pompy do dozowania i dezynfekcji
GrB2222_la_indu water

Zobacz jakie pompy oferuje Grundfos do dozowania i dezynfekcji

 

Przegląd

Dezynfekcja realizowana jest zarówno poprzez odfiltrowanie szkodliwych drobnoustrojów, jak i dodawanie substancji chemicznych w ostatnim etapie oczyszczania wody do picia. Woda jest dezynfekowana w celu zabicia wszelkich patogenów, które przejdą przez filtry. Od publicznego dostawcy wody w większości krajów wymaga się utrzymywania resztkowych ilości środka dezynfekcyjnego w całym systemie wodociągowym, w którym woda może pozostawać przez wiele dni, zanim dotrze do odbiorcy.

Grundfos jest w stanie dostarczyć kompletne układy pomp dozujących na duże i małe wydajności i opartych na różnych technologiach do flokulacji, dezynfekcji i nastawiania pH. Poza tym firma Grundfos oferuje pełny asortyment akcesoriów elektronicznych i elektrochemicznych do sterowania procesami dozowania i dezynfekcji, które można łatwo zintegrować z Państwa systemem.

Tradycyjnie użycie związków chloru jest najczęściej stosowaną metodą dezynfekcji chemicznej. Grundfos może objaśnić działanie i dostarczyć rozwiązania do dezynfekcji wody z wykorzystaniem związków chloru, takich jak chlor gazowy (Cl2), podchloryn sodu (NaOCl), i dwutlenek chloru (ClO2).

Grundfos może dostarczyć rozwiązania pompowe, które poradzą sobie ze zmieniającym się w ogromnym stopniu natężeniem przepływu wody do oczyszczania, począwszy od ogromnych pomp z dzielonym korpusem i pomp diagonalnych, gdzie nacisk położony jest bardziej na przemieszczanie wody niż na zwiększanie ciśnienia, a kończąc na naszych pionowych, wielostopniowych pompach odśrodkowych (CR), które odniosły wielki sukces – pokrywając również zapotrzebowanie na wszystkie pośrednie wymagania ruchowe.

Grundfos może zaoferować specjalistyczne kompetencje, które pomogą Państwu w wykonaniu zadań eksploatacyjnych, od wstępnego określenia potrzeb, poprzez dobór, montaż, obsługę, do konserwacji rozwiązania pompowego. Umowy z firmą Grundfos na protokólarne przekazanie do eksploatacji gwarantują poprawny montaż a umowy serwisowe obejmują wszystkie potencjalne działania, począwszy od regularnej konserwacji poprzez gospodarkę częściami zamiennymi do audytów pomp.

Chemigacja i fertygacja

Otwórz

Chemigacja i fertygacja

Układy chemigacji i fertygacji mogą być indywidualne, ale z naszego punktu widzenia zasady są zawsze takie same: Bezpieczne, precyzyjne dozowanie i jednorodna mieszanina w linii wodnej mogą być odczuwalne w końcowym wyniku.

Instalacje myjące

Otwórz

Instalacje myjące

Instalacje myjące – tak przenośne, jak i stacjonarne – zyskują przy stosowaniu energowydajnych pomp firmy Grundfos. Dostępne są zarówno kompaktowe pompy myjące, jak i dokładne pompy dozujące.

Ługowanie w złożu

Otwórz

Ługowanie w złożu

Grundfos posiada pompy przystosowane do ługowania w złożu, zbudowane materiałów wysokiej jakości, a niektóre z tych pomp są dostępne z napędami magnetycznymi dla zapewnienia długotrwałego, pewnego działania.

Mycie butelek

Otwórz

Mycie butelek

Pompy firmy Grundfos świetnie nadają się do zastosowań w układach mycia butelek.

Mycie pojazdów

Otwórz

Mycie pojazdów

Pompy firmy Grundfos mogą obsłużyć każdy aspekt cyklu mycia w myjniach pojazdów, skutecznie radząc sobie z ciśnieniem do 40 bar.

Mycie powierzchni

Otwórz

Mycie powierzchni

Grundfos oferuje rozwiązania pompowe zaprojektowane specjalnie do zastosowań przeznaczonych do mycia powierzchni w przemyśle samochodowym.

Oczyszczanie mechaniczne (ścieków)

Otwórz

Oczyszczanie mechaniczne (ścieków)

Grundfos posiada pompy i systemy dozowania do zapewnienia optymalnych warunków przepływu podczas wstępnego klarowania, redukującego ładunek organiczny w wodzie odpadowej przed oczyszczaniem biologicznym w oczyszczalni ścieków.

Pompownie lokalne

Otwórz

Pompownie lokalne

Grundfos dostarcza wielostopniowe zestawy podnoszenia ciśnienia do lokalnych pompowni, wykorzystujące pionowe pompy wielostopniowe, z elementami sterowania i układami komunikacji dla zapewnienia niezawodności systemu i minimalnego obciążenia.

Przetwarzanie upstream

Otwórz

Przetwarzanie upstream

Aseptyczna konstrukcja pomp firmy Grundfos czyni je idealnymi do procesów przetwarzania upstream w biotechnologii.

Przetwarzanie/ługowanie na hałdzie

Otwórz

Przetwarzanie/ługowanie na hałdzie

Grundfos może dostarczyć wysokiej jakości pompy przenoszące ze stali nierdzewnej, pompy dozujące chemikalia i pompy dozujące inne substancje oraz pompy do ługowania na hałdzie, głębinowe i z wlotem osiowym, dla całego procesu wydobywczego jakim jest ługowanie hałdy.

Urządzenia do mycia części

Otwórz

Urządzenia do mycia części

Grundfos oferuje niezawodne pompy do zastosowania w urządzaniach do mycia części oraz dokładne pompy dozujące do dodawania detergentu.

Wieże ciśnień

Otwórz

Wieże ciśnień

Grundfos może dostarczyć kompletne układy pomp dozujących do końcowych zabiegów polepszenia jakości wody płynącej z wież ciśnień do odbiorców, bazujących na różnych technologiach flokulacji, dezynfekcji i nastawiania pH.

CIP ang. Cleaning-in-Place (czyszczenie na miejscu)

Otwórz

CIP ang. Cleaning-in-Place (czyszczenie ...

Pompy firmy Grundfos są przystosowane do procesów CIP (czyszczenie na miejscu) i SIP (sterylizacja na miejscu), umożliwiających skuteczne wyczyszczenie zbiorników, rurociągów i całych linii technologicznych.

Czyste media

Otwórz

Czyste media

Pompy ze stali nierdzewnej firmy Grundfos są idealne do utrzymywania właściwego stopnia czystości wody i pary czystej, jak i wody do wstrzykiwań.

Dezynfekcja

Otwórz

Dezynfekcja

Grundfos może dostarczyć kompletne systemy pomp dozujących do chemicznego i nie-chemicznego uzdatniania wody w celu istotnego zmniejszenia ilości mikroorganizmów i podniesienia jakości wody.

Dystrybucja wody (wodociągi)

Otwórz

Dystrybucja wody (wodociągi)

Pompy firmy Grundfos zostały specjalnie zaprojektowane do długotrwałej pracy i zmiennych wydajności, występujących w rozdzielczych sieciach wodociągowych, przy zapewnieniu niezawodnego utrzymania stref ciśnienia w całej sieci rurociągów.

Flokulacja

Otwórz

Flokulacja

Grundfos może dostarczyć wszystkie podzespoły do prawidłowej flokulacji, która wymaga urządzeń do niezawodnego kierowania przepływem, od układów pompowych do mieszadeł i pomp dozujących, zapewniającego maksymalny kontakt pomiędzy nieprzywierającymi cząstkami a środkami do flokulacji.

Instalacje pomocnicze w przemyśle farmaceutycznym

Otwórz

Instalacje pomocnicze w przemyśle ...

Grundfos oferuje szeroki zakres pomp przemysłowych do instalacji pomocniczych w przemyśle farmaceutycznym, włącznie z pompami dozującymi i ściekowymi.

Oczyszczanie chemiczne - woda odpadowa

Otwórz

Oczyszczanie chemiczne - woda odpadowa

Pompy i stacje dozujące firmy Grundfos zapewniają wysoce efektywną obróbkę chemiczną w oczyszczalni ścieków a nasze rozwiązania systemów dezynfekcji obejmują również zastosowanie ozonu lub promieniowania UV.

Oczyszczanie trzeciego stopnia

Otwórz

Oczyszczanie trzeciego stopnia

Rozwiązania pompowe, zestawy podnoszenia ciśnienia, czujniki poziomu i systemy dozowania firmy Grundfos zapewniają optymalną filtrację i destylację oczyszczonych wód odpadowych przed ich odprowadzeniem z oczyszczalni ścieków.

Przetwarzanie upstream

Otwórz

Przetwarzanie upstream

Aseptyczna konstrukcja pomp firmy Grundfos czyni je idealnymi do procesów przetwarzania upstream w biotechnologii.

Sedymentacja

Otwórz

Sedymentacja

Grundfos może dostarczyć układy pompowe do delikatnego manipulowania płynem dla zapewnienia prawidłowej sedymentacji a także oferuje typoszereg rozwiązań dezynfekcyjnych, które zwiększają szybkość osiadania zawieszonego materiału, pomagając podwyższyć jakość wody.

Woda morska

Otwórz

Woda morska

Grundfos może wyposażyć instalacje odwróconej osmozy działające w układach jedno- i dwustopniowych i wykorzystujących pompy wykonane ze stali nierdzewnej o wysokich klasach odporności na korozję i układy odzysku energii z pompoturbinami na wylocie.

Filtracja

Otwórz

Filtracja

Grundfos może dostarczyć wysokowydajne pumpy wytwarzające dowolne ciśnienie dla dowolnego natężenia przepływu w celu skutecznej filtracji końcowej wody przeznaczonej do dystrybucji, w zakresie od prostej bariery fizycznej do procesów chemicznych lub biologicznych.

Przepłukiwanie wsteczne

Otwórz

Przepłukiwanie wsteczne

Grundfos może dostarczyć rozwiązania, które wytwarzają bardzo dużą siłę z prawidłowo dobranymi czasami płukania i prędkościami, wymaganymi do skutecznego płukania wstecznego sit filtrów lub do czyszczenia.

Uzdatnianie wody

Otwórz

Uzdatnianie wody

Grundfos pokrywa wszystkie potrzeby w zakresie uzdatniania wody a nasze pompy przynoszą korzyść każdemu procesowi.

Uzdatnianie chemiczne - zaopatrzenie w wodę

Otwórz

Uzdatnianie chemiczne - zaopatrzenie w ...

Grundfos może dostarczyć kompletne systemy pomp dozujących do chemicznego i nie-chemicznego uzdatniania wody w celu istotnego zmniejszenia ilości mikroorganizmów i podniesienia jakości wody.

Woda pitna

Otwórz

Woda pitna

Do przygotowania wody pitnej z wody powierzchniowej lub gruntowej rozwiązania firmy Grundfos nadają się idealnie.

Woda procesowa - woda do celów rekreacyjnych

Otwórz

Woda procesowa - woda do celów ...

Pompy wodne i dozujące firmy Grundfos są idealne do procesu cyrkulacji i oczyszczania wody w basenach kąpielowe i wannach z hydromasażem.

Modułowość. Prostota. Inteligencja.

W dziedzinie chemii uzdatniania wody, oczyszczania i recyclingu ścieków oraz dezynfekcji w ostatnich latach dokonał się ogromny postęp, który stawia dziś nowe wyzwania w zakresie dozowania

OxipermPro - zwalczanie bakterii ...

Wytyczne dla zwalczania bakterii Legionella przy zastosowaniu systemów dezynfekcji wody dwutlenkiem chloru ClO2 Generator Oxiperm® Pro

Pompy dozujące, sterowanie, pomiar oraz systemy dezynfekcji

Grundfos oferuje najbardziej obszerny zakres produktów na rynku i jest naturalnym wyborem w zakresie produktów i rozwiązań dla branży komunalnej, przemysłowej i budownictwa.

Zdalne zarządzanie instalacją pompową ...

Bezpieczny i niezawodny system zdalnego zarządzania umożliwia monitorowanie i zarządzanie Twoją instalacją pompową za pośrednictwem komputera PC podłączonego do Internetu, przy bardzo niskich kosztach

CUE - Uniwersalna przetwornica ...

Grundfos CUE jest najnowszym rozwiązaniem naszego programu produktów E z systemami pomp o regulowanej prędkości dla przemysłu, budownictwa, komunalnych wodociągów i oczyszczalni ścieków oraz systemów nawadniania

Woda dla przemysłu "Uzdatnij swoje przedsiębiorstwo"

Uzdatnianie wody w dzisiejszych czasach to spory kompleks i wymagający rynek, który stawia ogrom różnorodnych wyzwań technologicznych. Dlatego klienci, którzy zwracają się do dostawcy rozwiązań pompowych i systemów dezynfekcyjnych chcą być pewni, że skorzystają z najlepszego doświadczenia ...

Blueflux - Stań na wysokości zadania

Folder o nowych standardach silników stosowanych w pompach Grundfos, które spełniają nadchodzące wymagania Unii Europejskiej


Telefon: 61 650 13 00
Adres: ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo
Strona internetowa: http://www.grundfos.pl

Jak oceniasz naszą stronę internetową?Dodatkowy komentarz

Email