Cyrkulacja ciepłej wody użytkowej w instalacjach domowych


 
 

Przegląd

Cyrkulacja ciepłej wody użytkowej w instalacjach domowych

Doświadczenie pokazuje, że większość pomp obiegowych jest przewymiarowana. Z tego powodu przed wymianą starej pompy należy zawsze obliczyć aktualne wymagania instalacji. Można wykorzystać także kilka ogólnie przyjętych zasad wyszczególnionych poniżej.

Warunki:

  • Stratę ciepła rur izolowanych umieszczonych w ogrzewanych pomieszczeniach należy przyjąć jako 10 W/m.
  • Dla rur izolowanych w pomieszczeniach nieogrzewanych przyjmuje się stratę 20 W/m.
  • Dla zaworu zwrotnego przyjmuje się statę ciśnienia 10 kPa.
  • Schłodzenie = 5°C
  • Maksymalna prędkość wody w rurach powinna wynosić1,0 m/s, lecz aby uniknąć powstawania hałasu i korozji, prędkość ta w rurach miedzianych powinna wynosić jedynie 0,5 m/s.
Nowa ALPHA2

Otwórz

ALPHA2 - nowa

Pełny typoszereg wysoko sprawnych pomp obiegowych i cyrkulacyjnych do instalacji ogrzewania i ciepłej wody

ALPHA2 L

Otwórz

ALPHA2 L N

Energooszczędne pompy do cyrkulacji ciepłej wody w domach jednorodzinnych   i wielorodzinnych

COMFORT UP

Otwórz

COMFORT UP

Pełny typoszereg pomp cyrkulacyjnych przeznaczonych do układów recyrkulacji ciepłej wody użytkowej

ALPHA3

ALPHA3

ALPHA 3 to nasza najnowsza pompa obiegowa przeznaczona do systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych.Telefon: 61 650 13 00
Adres: ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo
Strona internetowa: http://www.grundfos.pl

Jak oceniasz naszą stronę internetową?Dodatkowy komentarz

Email