Produkty z dodatkiem kultur bakterii


 
 

Przegląd

Produkty z dodatkiem kultur bakterii

Z produktami z dodatkiem kultur bakterii, takimi jak jogurt i śmietana, należy obchodzić się z wyjątkową ostrożnością, aby zachować poszczególne kultury bakterii oraz chronić wszelkie owoce i jagody. To czyni typoszereg pomp sanitarnych firmy Grundfos wysoce odpowiednim do tych specyficznego zastosowania. W ciągu całego procesu – od odbioru mleka po pakowanie – dozowanie i pozostałe operacje wykonywane są z ogromną precyzją i ostrożnością, co zapewnia wysoką jakość produktu finalnego.

Odbiór mleka: W zdecydowanej większości mleczarni mleko jest transportowane z cysterny do zbiorników za pomocą jednostopniowej pompy odśrodkowej. Jeśli wymagane jest wyższe ciśnienie, dostępna jest pompa wielostopniowa. W celu zupełnego opróżniania cysterny z mleka możemy dostarczyć jednostopniową pompę samozasysającą, która sama wytwarza podciśnienie.

Obróbka mleka: Podczas procesu obróbki jednostopniowa pompa odśrodkowa transportuje mleko z jednego zbiornika do drugiego, natomiast pompa z wlotem osiowym umożliwia szybkie podgrzanie mleka w celu zabicia wszystkich bakterii – oraz równie szybki proces chłodzenia. Szybka pasteryzacja jest decydująca dla ochrony smaku mleka.

Proces: Delikatne manipulowanie to kluczowe słowa opisujące proces wytwarzania produktów z dodatkiem kultur bakterii. Po pierwsze wszystkie pompy muszą zagwarantować, że coraz bardziej bardziej lepka ciecz nie będzie wystawiona na żadne wstrząsy, które mogłyby zniszczyć charakterystyczną konsystencję. Następnie ważne jest, aby każda jagoda została zachowana w całości. Pompy krzywkowe firmy Grudnfos zostały stworzone po to, aby wypełniać oba te zadania – i wykonywać je z ogromną ostrożnością. Co więcej, te wysokiej jakości pompy umożliwiają precyzyjne dozowanie kultur bakterii i dowolnego barwnika, oraz owoców i jagód.

Ważne uwagi

  • Wszystkie pompy sanitarne firmy Grundfos posiadają certyfikat EHEDG. Niektóre modele posiadają także certyfikat 3A.
  • Dwuskrzydełkowe tłoki krzywkowe zostały specjalnie skonstruowane w celu zachowania całych jagód w czasie przetłaczania produktów z dodatkiem kultur bakterii.
  • Jeśli utleniające środki do dezynfekcji mogą potencjalnie powodować korozję, należy wybrać mechaniczne uszczelnienia wału typu SiC/SiC.

 


Telefon: 61 650 13 00
Adres: ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo
Strona internetowa: http://www.grundfos.pl

Telefon: 601 612 602 - infolinia serwisowa
Adres: ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo
Strona internetowa: http://www.grundfos.pl

Jak oceniasz naszą stronę internetową?Dodatkowy komentarz

Email