Uzdatnianie chemiczne - zaopatrzenie w wodę


 
 

Przegląd

Dezynfekcja chemiczna używana jest w zakresie uzdatniania wody w celu istotnego zmniejszenia liczby mikroorganizmów a tym samym podniesienia jakości wody.

Grundfos jest w stanie dostarczyć kompletne układy pomp dozujących na duże i małe wydajności i opartych na różnych technologiach do flokulacji, dezynfekcji i nastawiania pH. Poza tym firma Grundfos oferuje pełny asortyment akcesoriów elektronicznych i elektrochemicznych do sterowania procesami dozowania i dezynfekcji, które można łatwo zintegrować z Państwa systemem.

Uzdatnianie wody bieżącej nakłada wiele wymagań na rozwiązanie pompowe, dlatego układy pompowe firmy Grundfos pokrywają zakres od ogromnych pomp głębinowych, gdzie nacisk kładzie się bardziej na poruszanie wody niż na zwiększanie ciśnienia, do naszych bardzo udanych wielostopniowych pomp odśrodkowych (CR) – spełniając również wszystkie pośrednie wymagania eksploatacyjne.

Ze względu na korozyjną naturę wielu chemikaliów, stacja dozowania musi być zaprojektowana odpowiednio do zastosowanych chemikaliów. Grundfos specjalistyczną wiedzę potrzebną do tego zadania i może dobrać stację dozowania wykorzystującą chemikalia albo jako koncentraty, roztwory gotowe do użycia, albo jako chemikalia suche i zbudowane odpowiednio do Twoich wymagań, stosownych procedur bezpieczeństwa, zasad przechowywania chemikaliów oraz istniejącego układu.

Tradycyjnie użycie związków chloru jest najczęściej stosowaną metodą dezynfekcji chemicznej. Grundfos może objaśnić działanie i dostarczyć rozwiązania do dezynfekcji wody z wykorzystaniem związków chloru, takich jak chlor gazowy (Cl2), podchloryn sodu (NaOCl), i dwutlenek chloru (ClO2).

Poprawa jakości wody za pomocą sprawnego, ekonomicznego układu do preparowania materiału suchego jest metodą używaną w coraz większym stopniu do uzdatniania wody. Grundfos może dostarczyć w pełni automatyczne systemy, kontrolowane sterownikami programowalnymi PLC, do przygotowywania i niezawodnego dozowania koagulatorów organicznych i polielektrolitów.

Grundfos może zaoferować specjalistyczne kompetencje, które pomogą Państwu w wykonaniu zadań eksploatacyjnych, poczynając od wstępnego określenia potrzeb, poprzez dobór, montaż, obsługę, do utrzymania rozwiązania dostarczającego wodę. Umowy z firmą Grundfos na protokólarne przekazanie do eksploatacji gwarantują poprawny montaż a umowy serwisowe obejmują wszystkie potencjalne działania, począwszy od regularnej konserwacji poprzez gospodarkę częściami zamiennymi do audytów pomp.


Telefon: 61 650 13 00
Adres: ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo
Strona internetowa: http://www.grundfos.pl

Telefon: 601 612 602 - infolinia serwisowa
Adres: ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo
Strona internetowa: http://www.grundfos.pl

Jak oceniasz naszą stronę internetową?Dodatkowy komentarz

Email