Produkcja masła


 
 

Przegląd

Masło

Delikatne manipulowanie jest szczególnie ważne przy produkcji masła, co czyni typoszereg pomp sanitarnych firmy Grundfos wysoce przydatnym do tego zastosowania. My nie wierzymy w możliwość kompromisu, gdy chodzi o jakoś, dlatego niezawodność i optymalne działanie idą ręka w rękę w trakcie całego procesu.

Odbiór mleka: W zdecydowanej większości mleczarni mleko jest transportowane z cysterny do zbiorników za pomocą jednostopniowej pompy odśrodkowej. Jeśli wymagane jest wyższe ciśnienie, dostępna jest pompa wielostopniowa. W celu zupełnego opróżniania cysterny z mleka możemy dostarczyć jednostopniową pompę samozasysającą, która sama wytwarza podciśnienie.

Obróbka mleka: Podczas procesu obróbki jednostopniowa pompa odśrodkowa transportuje mleko z jednego zbiornika do drugiego, natomiast pompa z wlotem osiowym umożliwia szybkie podgrzanie mleka w celu zabicia wszystkich bakterii – oraz równie szybki proces chłodzenia. Szybka pasteryzacja jest decydująca dla ochrony smaku mleka.

Proces: Po wstępnej obróbce mleka oddzielona śmietanka jest podawana do zbiorników procesowych za pomocą jednostopniowych pomp odśrodkowych. Przed pasteryzacją i późniejszym schłodzeniem, pompy krzywkowe precyzyjnie dodają modyfikator przyspieszający dojrzewanie śmietanki. Gdy śmietanka jest gotowa do dalszego przetwarzania, jednostopniowe pompy odśrodkowe lub pompy krzywkowe zasilają nią maślnicę pracującą w trybie ciągłym. Rodzaj wymaganej pompy zależy od lepkości cieczy. W przypadku użycia zbiorników buforowych do transportu masła z nich do maszyn pakujących idealne są pompy krzywkowe. Z wielką ostrożnością i precyzją.


Ważne uwagi

  • Wszystkie pompy sanitarne firmy Grundfos posiadają certyfikat EHEDG. Niektóre modele posiadają certyfikat 3A.
  • Jeśli utleniające środki do dezynfekcji mogą potencjalnie powodować korozję, należy wybrać mechaniczne uszczelnienia wału typu SiC/SiC.

Telefon: 61 650 13 00
Adres: ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo
Strona internetowa: http://www.grundfos.pl

Telefon: 601 612 602 - infolinia serwisowa
Adres: ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo
Strona internetowa: http://www.grundfos.pl

Jak oceniasz naszą stronę internetową?Dodatkowy komentarz

Email