Oczyszczanie biologiczne (ścieków)

Przegląd

Oczyszczanie biologiczne jest najpowszechniej używaną metodą dokładniejszego oczyszczania ścieków w celu usunięcia większych ilości materii organicznej i składników odżywczych pozostałych po oczyszczaniu mechanicznym i jest jednym z największych i najdroższych systemów w oczyszczalni ścieków.

Metoda osadu czynnego, która jest najczęściej stosowana do oczyszczania biologicznego, wykorzystuje wzrost szczególnych bakterii, wytwarzających kłaczki, które żyją zawieszone w wodach odpadowych. Aby stworzyć optymalne warunki dla bakterii do zainicjowania procesów biologicznych, niezbędny jest określony czas retencji ścieków i osadu.

Podczas oczyszczania biologicznego bakterie cyrkulują pomiędzy różnymi strefami procesowymi, które stwarzają im określone warunki rozwoju. Poszczególne strefy stwarzają warunki tlenowe, niedotlenione lub beztlenowe, wykorzystując różne procesy biologiczne dla usuwania materii organicznej i składników odżywczych, jak azot i fosforany.

Obieg wód odpadowych pomiędzy tymi strefami pewnie podtrzymują pompy recyrkulacyjne SRP firmy Grundfos, zapewniające bardzo duży przepływ przy niskiej wysokości podnoszenia. Do zapobiegania osiadaniu kłaczków bakterii służą mieszadła wolnoobrotowe Grundfos AFG, które stanowią optymalne, energowydajne rozwiązanie problemu mieszania w dużych zbiornikach, wytwarzając przepływ konwekcyjny z prawie równomierną prędkością przepływu i ograniczonym ryzykiem powstawania stref martwych.

Do aeracji ścieków podczas oczyszczania biologicznego Grundfos oferuje stałe i chowane zestawy dyfuzorów drobno-pęcherzykowych, które sprawnie dostarczają tlenu. Wykonany ze stali nierdzewnej, samozasysający aerator AeroJet, który realizuje zarówno mieszanie, jak i napowietrzanie, również może służyć do aeracji ścieków.

Tam, gdzie konstrukcja zbiornika uniemożliwia użycie mieszadeł wolnoobrotowych, sprawdzają się mieszadła szybkoobrotowe, Grundfos AMD i AMG, charakteryzujące się mocną budową z materiałów odpornych na korozję, prostym serwisem i konserwacją oraz bezusterkową pracą w ciężkim środowisku.

Recyrkulacja osadu z osadnika wtórnego do zbiornika natleniającego to kluczowy proces technologii osadu czynnego. Może on być skutecznie przemieszczany pompami z typoszeregów SE/SL, S i KPL/KWM firmy Grundfos, które zostały specjalnie zaprojektowane do długotrwałego użytku i kierowania przepływem, a nadają się do montażu jako suchostojące lub zanurzone. Odpowiednio do przyjętej w oczyszczalni strategii sterowania, do pomp mogą być dodawane napędy o zmiennej prędkości (Grundfos CUE).

Grundfos jest w stanie dostarczyć kompletne układy pomp dozujących na duże i małe wydajności, bazujące na różnych technologiach. Pompy te mogą być używane do nastawiania pH w zbiorniku procesowym oraz do dozowania substratów, na przykład w celu podtrzymania procesu biologicznego usuwania fosforanów i denitryfikacji.

Klarowanie wtórne

Po oczyszczeniu biologicznym uzdatnianą wodę trzeba oddzielić od osadu czynnego, co jest realizowane w osadnikach wtórnych. Czynny osad jest nieznacznie cięższy od wody, a więc separację uzyskuje się pozwalając kłaczkom osadu opadać pod wpływem grawitacji, co jest wspomagane konstrukcją osadnika, zapewniającą niskie prędkości i turbulencje.

Typoszeregi pomp SE/SL lub S firmy Grundfos z wirnikiem typu vortex mogą przepompowywać z powrotem osad o stężeniu masy suchej do 5%. Odpowiednio do przyjętej w oczyszczalni strategii sterowania, do pomp mogą być dodawane napędy o zmiennej prędkości (Grundfos CUE).

Większość zebranego osadu jest później zawracana do zbiornika procesowego w celu ponownego wykorzystania, a jego ilość równa wartości produkcji dziennej jest pompowana do przeróbki. Recyrkulacja osadu zapewnia to, że zostaje uzyskany określony czas przebywania w procesie, co stanowi o jego zdolności do efektywnego oczyszczania ścieków.

W celu pobudzenia koagulacji i przyspieszenia opadania osadu mogą być dodawane chemikalia i polielektrolity. Grundfos może dostarczyć kompletne systemy pomp dozujących, o dużej lub małej wydajności i oparte na różnych technologiach, do wytrącania i flokulacji oraz w pełni automatyczne układy, ze sterownikami PLC, do przygotowywania i niezawodnego dozowania koagulatorów organicznych lub polielektrolitów.

Grundfos posiada specjalistyczne kompetencje, które pomogą Państwu w wykonaniu zadań eksploatacyjnych, poczynając od wstępnego określenia potrzeb, poprzez dobór, montaż, obsługę, do konserwacji zbiornika procesowego. W celu optymalizacji całego rozwiązania hydraulicznego do aeracji i mieszania można zastosować symulację z wykorzystaniem obliczeniowej mechaniki płynów (ang. CFD). Umowy z firmą Grundfos na protokólarne przekazanie do eksploatacji gwarantują poprawny montaż a umowy serwisowe obejmują wszystkie potencjalne działania, od regularnej konserwacji do gospodarki częściami zamiennymi.


Telefon: 61 650 13 00
Adres: ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo
Strona internetowa: http://www.grundfos.pl

Telefon: 601 612 602 - infolinia serwisowa
Adres: ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo
Strona internetowa: http://www.grundfos.pl

Jak oceniasz naszą stronę internetową?Dodatkowy komentarz

Email