Optymalizacja energii

Energy optimisation
Energy optimisation

OPTYMALIZACJA ENERGII

Optymalizacja energetyczna Twojego systemu pompowego zmniejsza zużycie energii i oszczędza pieniądze.

W kosztach całego cyklu życia pompy udział ceny zakupu wynosi tylko 5%, obsługa serwisowa i konserwacja to już 10%, natomiast 85% to koszt energii zużywanej przez pompę. Uzyskiwana przez inteligentne systemy Grundfos optymalizacja zużycia energii jest drogą prowadzącą do większej efektywności energetycznej.

Nasze doświadczenie wykazuje, że dwie trzecie wszystkich zainstalowanych dziś pomp to nieefektywne pompy zużywające o 60% za dużo energii. Dlatego wymiana pomp konwencjonalnych na Grundfos iSOLUTIONS może doprowadzić do znaczących oszczędności z Twojej firmie. Wymiana nieefektywnych pomp na całym świecie może obniżyć globalne zużycie energii elektrycznej o 4% - ta wielkość równa się rocznemu zużyciu energii przez 1 miliard konsumentów.

OBEJRZYJ FILM I ZOBACZ NA CZYM POLEGA
BADANIE ENERGETYCZNE GRUNDFOS

Energy optimisation

PODSTAWOWA ANALIZA ZUŻYCIA ENERGII W OPARCIU O ANALIZĘ KOSZTÓW CYKLU ŻYCIA

Analiza energetyczna Grundfos Energy Check jest najlepszym i najbardziej efektywnym kosztowo sposobem ustalenia możliwości redukcji kosztów eksploatacyjnych. Przeprowadzają ją wykwalifikowani specjaliści firmy Grundfos, którzy obliczają zużycie energii przez Twoje pompy i generowaną przez nie emisję CO2. Wynik analizy wskazuje, czy i jakie oszczędności można uzyskać przez przejście na bardziej efektywne energetycznie rozwiązania Grundfos iSOLUTIONS. Otrzymujesz szczegółowy raport Energy Check uwzględniający analizę kosztów całego cyklu życia (LCC) i zalecenia do optymalizacji Twojego systemu pompowego.

 

Dowiedz się więcej o analizie energetycznej

Podobne tematy: