Warunki korzystania i polityka prywatności

Program Win & Earn, który oferuje możliwość zbierania punktów oraz uczestniczenia w konkursach jest częścią programu Grundfos dla instalatorów. Program Win & Earn jest przeznaczony tylko dla profesjonalnych instalatorów pomp – właścicieli/menedżerów firm oraz ich pracowników.

OKRES TRWANIA

Program WIN & EARN zmienia się dla Ciebie. Oznacza to, że możliwość rejestrowania punktów w obecnej formie zakończy się 31 marca 2019 roku. Zbieranie punktów za zakup pomp Grundfos, za udział w szkoleniach i wydarzeniach będzie tymczasowo niemożliwe. Aby wyjść naprzeciw Twoim oczekiwaniom, wkrótce poinformujemy Cię o udoskonalonej wersji programu lojalnościowego.


WAŻNE DATY

  • 31 marca 2019: zakończenie rejestracji punktów w WIN & EARN

  • 30 czerwca 2019: wygaśnięcie punktów zebranych w WIN & EARN w 2019 roku

REGULAMIN PROGRAMU WIN & EARN

1. WPROWADZENIE

WIN & EARN jest częścią programu Grundfos dla instalatorów. Program WIN & EARN to program nagrodowy, w ramach którego profesjonalni instalatorzy mogą gromadzić punkty za rejestrację wybranych produktów w imieniu swojej firmy, jak i poprzez rejestrację udziału w wydarzeniach, szkoleniach i ankietach. Jeśli chcesz uczestniczyć w systemie nagród WIN & EARN, musisz się najpierw zapisać się do tego programu. Poniżej znajduje się regulamin zapisywania się do programu WIN & EARN.


Program nagrodowy WIN & EARN jest dostępny poprzez aplikację Grundfos GO Install (zwanej dalej "Aplikacją") i w internecie na stronie grundfos.pl/instalator. Zapewnia on możliwość zbierania punktów i udziału w comiesięcznych konkursach z nagrodami.

Program nagrodowy WIN & EARN przeznaczony jest dla profesjonalnych firm instalujących pompy i ich profesjonalnych pracowników. Więcej informacji na temat okresu promocyjnego i produktów włączonych do programu znajdziesz na stronie [grundfos.pl/instalator]1.1 SYSTEM NAGRÓD WIN & EARN DLA FIRM INSTALUJĄCYCH POMPY – PUNKTY ZA PRODUKTY

Niniejszy program jest skierowany do firm instalujących pompy w Polsce. Pracownicy i właściciel firmy / kierownik działu zakupów rejestrują zakupione produkty firmy Grundfos i zdobywają punkty, które mogą zostać wymienione na bony podarunkowe dla firmy.  Bony podarunkowe mogą być używane przez firmę wyłącznie do celów biznesowych i nie mogą być używane przez właściciela firmy / kierownika działu zakupów do celów prywatnych.

Aby mieć możliwość zbierania punktów, właściciel firmy / kierownik działu zakupów musi wcześniej pobrać darmową aplikację mobilną GO Install lub odwiedzić stronę internetową z programem Win&Earn pod adresem grundfos.pl i zapisać się do programu. Aby móc zapisać firmę do programu WIN & EARN, właściciel firmy / kierownik działu zakupów musi mieć ukończone 18 lat.

Podczas procesu zapisywania się każdy użytkownik zostanie zapytany o to, czy jest właścicielem firmy / kierownikiem działu zakupów czy pracownikiem. Następnie będą oni mogli wprowadzić kod Win&Earn w aplikacji mobilnej lub poprzez stronę internetową. Taki kod można znaleźć w postaci naklejki na opakowaniu wybranych pomp.

Jako właściciel firmy / kierownik działu zakupów, kupując i rejestrując produkt, zdobywasz punkty dla swojej firmy. Punkty dla swojej firmy zdobywasz także dzięki pracownikom, którzy zarejestrowali się w programie Win&Earn jako „pracownik” i także rejestrują kupione i montowane pompy Grundfos.

Do programu nagrodowego włączone są różne kategorie produktów. Więcej informacji o produktach w programie oraz ilości punktów oferowanych za każdy produkt znajdziesz na stronie internetowej grundfos.pl/instalator.

Zebrane punkty można wymieniać na bony podarunkowe dla firmy w sklepie Amazon na stronie amazon.de/pl lub w sklepie programu Grundfos dla instalatorów pod adresem https://gfi.sportyfied.com/en.

Zamówiony bon podarunkowy do wybranego sklepu ma postać kodu elektronicznego, który wysyłany jest w wiadomości e-mail
Aby dowiedzieć się więcej na temat nagród, prosimy odwiedzić stronę grundfos.pl.

Warunkiem wymiany punktów na bon podarunkowy jest rejestracja przynajmniej jednego produktu (kodu z naklejki) objętego programem nagrodowym.

Okres ważności punktów oraz termin ich wymiany na bony podarunkowe określony jest na stronie grundfos.pl/instalator


Punkty nie mogą być wymieniane na gotówkę ani inne produkty/dobra, lecz tylko realizowane online u partnerów programu nagrodowego Win&Earn (Amazon oraz Sportyfied).

Jeśli firma kupiła bez naklejki WIN & EARN produkt, który należy do produktów objętych programem, w czasie trwania programu Win&Earn na terenie Polski, może skontaktować się z lokalną firmą dystrybucyjną i, przedstawiając fakturę, uzyskać kod dla tego produktu. Skan dowodu zakupu należy wysyłać na adres email marketing_gpl@grundfos.com

Punkty zdobyte w programie nagrodowym muszą być wykorzystane w tym samym kraju, w którym zostały uzyskane. Nie jest dozwolone zdobywanie punktów w jednym kraju i realizowanie ich w innym.
 
Pracownik jest upoważniony do zarejestrowania kodu i zdobycia punktów dla swojej firmy tylko wtedy, gdy on/ona lub ktoś z jego/jej firmy kupił jeden z produktów z wybranych do programu rodzin produktów. Przy podejrzeniu nadużyć w tym zakresie, firma Grundfos jest uprawniona do wykluczenia z programu WIN & EARN osoby, która dokona nadużyć.


Rejestracja punktów w programie WIN & EARN zakończy się 31 marca 2019 o godz. 23:59. Oznacza to, że rejestrowanie punktów  w programie nie będzie już możliwe.

1.2 DODATKOWE KONKURSY W PROGRAMIE NAGRODOWYM WIN&EARN

1.2.1 Wprowadzenie
Dodatkowe konkursy w programie WIN & EARN jest przeznaczone zarówno dla pracowników firm instalujących pompy, jak i dla właścicieli firm / kierowników działu zakupów. Jednak warunkiem koniecznym uczestnictwa pracowników w konkursie jest zgoda przełożonego na odbiór nagrody przez pracownika w razie wygranej. Pracownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że jego przełożony wyraża zgodę na odbiór jego/jej nagrody w konkursie WIN & EARN.

Wszyscy pracownicy i właściciele firm / kierownicy działu zakupów mogą wziąć udział w konkursie, rejestrując produkt w programie WIN & EARN.

Za każdy zarejestrowany produkt otrzymasz szansę na nagrodę rzeczową w dodatkowym konkursie, niezależnie od tego, czy jesteś pracownikiem czy właścicielem firmy / kierownikiem działu zakupów.

1.2.2 Wyłonienie zwycięzców

Więcej informacji o terminach przeprowadzenia konkursu WIN & EARN i produktach włączonych do konkursu znajdziesz na stronie grundfos.pl/instalator

Zwycięzcą zostanie uczestnik, który zarejestruje największą liczbę pomp i skontaktujemy się z nim bezpośrednio poprzez e-mail.

Jeśli pracownik wygra nagrodę w konkursie, a właściciel firmy / kierownik działu zakupów zapisał firmę do programu WIN & EARN, właściciel firmy / kierownik działu zakupów otrzyma wiadomość e-mail z prośbą o akceptację odbioru nagrody przez pracownika. W przypadku, gdy właściciel firmy / kierownik działu zakupów nie zapisał firmy do programu WIN & EARN, firma Grundfos skontaktuje się z pracownikiem w celu otrzymania pisemnej zgody jego/jej przełożonego. Jeśli firma Grundfos nie otrzyma zgody właściciela firmy / kierownika działu sprzedaży / przełożonego, pracownik nie będzie mógł odebrać nagrody..

1.2.3 Nagrody w konkursach

Informacje o nagrodach znajdziesz na stronie grundfos.pl/instalator.


Nagrody nie mogą zostać wymienione na gotówkę ani inne produkty/towary.

Pracownik jest odpowiedzialny za wszelkie podatki osobiste, które mogą wynikać ze zdobycia nagrody. Dlatego uczestnik może być zobligowany przez prawo swojego kraju do ustalenia wartości nagrody. W razie jakichkolwiek wątpliwości uczestnik powinien zasięgnąć porady lokalnych prawników na własny koszt.

 

1.3 PUNKTY ZA AKTYWNOŚCI W PROGRAMIE NAGRODOWYM WIN&EARN

Poza gromadzeniem punktów za rejestrację produktów w imieniu firmy, pracownicy i właściciele / kierownicy działu zakupów firm instalujących pompy mogą także zdobywać punkty na swój własny rachunek, za aktywności wymienione poniżej.

Każda wymieniona poniżej aktywność, która nie jest zakupem produktu, daje danej osobie punkty, które są gromadzone na jego/jej osobistym koncie. Zarówno pracownicy, jak i właściciele firm lub kierownicy działu zakupów mogą posiadać konto i odbierać punkty za swoje aktywności.

Punkty mogą być gromadzone w następujących kategoriach:

-          Szkolenie w internetowej platformie ECADEMY

-          Osobisty udział w szkoleniu (wybrane szkolenia u hurtowników i w siedzibie firmy Grundfos)

-          Uczestnictwo w premierach produktów i wydarzeniach (demonstracje produktów u hurtowników, eventy, targi)

-          Udział w badaniach ankietowych

Za każdym razem, gdy wykonasz jedno z wymienionych aktywności otrzymasz w zamian kod Win&Earn, który możesz wprowadzić w aplikacji mobilnej lub na stronie internetowej i zbierać w ten sposób punkty. Punkty za szkolenie w ECADEMY są automatycznie dodawane do Twojego konta WIN & EARN po ukończeniu szkolenia.

Możesz zdobyć tylko jeden kod Win&Earn za osobisty udział w szkoleniu, za udział w wydarzeniu, premierze produktu lub targach, za ankietę oraz jeden kod za ukończenie 4 tematów ECADEMY. Wartość kodu będzie różna, w zależności od złożoności tematu szkolenia i czasu poświęconego na szkolenie, wydarzenie bądź ankietę.

Wykaz aktywności i punktów znajduje się na stronie internetowej: grundfos.pl/instalator.


Zebrane punkty mogą być wymienione na bony podarunkowe w sklepie Amazon na stronie amazon.de/pl lub w sklepie programu Grundfos dla instalatorów pod adresem https://gfi.sportyfied.com/en.

Gdy zdecydujesz się wymienić punkty na określony bon, otrzymasz elektroniczny kod bonu w wiadomości e-mail, który będziesz mógł wykorzystać na zakup towarów w wybranych sklepach internetowych. Punkty nie mogą być wymieniane na gotówkę ani inne produkty/dobra, lecz mogą być realizowane online tylko u partnerów uznających bony, którzy biorą udział w programie.

Jeśli zmienisz firmę lub założysz własne konto właściciela, będziesz mógł przenieść punkty zdobyte za działania na to nowe konto. Jeśli chcesz, aby Twoje punkty zostały przeniesione na nowe konto, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy Grundfos, która pomoże Ci przenieść punkty wysyłając email na adres marketing_gpl@grundfos.com.

Jesteś odpowiedzialny za wszelkie podatki osobiste, które mogą wynikać ze zdobycia nagrody, na którą wymieniłeś bon. Dlatego możesz być zobligowany przez prawo swojego kraju do ustalenia wartości nagrody. W razie jakichkolwiek wątpliwości zasięgnij porady lokalnych prawników na własny koszt.

2.0 ZGODA NA PRZEKAZYWANIE MATERIAŁÓW MARKETINGOWYCH

2.1 WIADOMOŚCI, OFERTY SPECJALNE, KONKURSY, OFERTY BIZNESOWE I INNE MATERIAŁY MARKETINGOWE

Warunkiem uczestnictwa w programie  Grundfos dla instalatorów jest zaakceptowanie otrzymywania wiadomości od firmy Grundfos. W przeciwnym razie nie będziemy mogli realizować dla Ciebie usług w ramach programu.

Akceptując zgodę na przekazywanie materiałów marketingowych podczas procesu zapisywania się do programu, akceptujesz odbieranie od firmy Grundfos ofert specjalnych i wiadomości poprzez e-mail, SMS, list, telefon, media społecznościowe i inne kanały cyfrowe, w oparciu o Twoje zachowanie podczas korzystania z programu Grundfos dla Instalatorów.

Oferty mogą być ograniczone do wybranych krajów i członków. Aby skorzystać z tych ofert, konieczne może być podjęcie określonego działania.

Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie za pomocą linku umieszczonego na końcu każdego e-maila marketingowego lub kontaktując się z firmą Grundfos.    

3.0 POLITYKA PRYWATNOŚCI

3.1 JAKIE INFORMACJE GROMADZI FIRMA GRUNDFOS O MNIE?

Grundfos szanuje Twoją prywatność. Po zarejestrowaniu się na jednej z platform programu Grundfos dla instalatorów firma Grundfos zbiera informacje identyfikujące Cię (zwane dalej „danymi osobowymi”) w celu dostarczenia usług żądanych przez Ciebie.

 

Podając firmie Grundfos swoje imię i nazwisko, swój adres e-mail i nazwę swojej firmy w trakcie tworzenia profilu użytkownika i współpracując z firmą Grundfos, zgadzasz się na zebranie tych danych przez firmę Grundfos. Można dodatkowo wybrać opcję wprowadzenia nazwy swojego kraju, obszaru zainteresowań, stanowiska itp., zależnie od tego, po co się zapisujesz.

 

Firma Grundfos gromadzi dane dotyczące korzystania przez Ciebie z platform programu Grundfos dla instalatorów i może łączyć ze sobą informacje z aplikacji, wprowadzeń produktów na rynek, źródeł publicznych i od naszych zaufanych partnerów, zgodnie z obowiązującym prawem.

 

3.2 W JAKIM CELU FIRMA GRUNDFOS UŻYWA INFORMACJI, KTÓRE ZBIERA O MNIE?   

Wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez firmę Grundfos danych osobowych, które podałeś w związku z korzystaniem z programu Grundfos dla instalatorów, w celu dostarczania usług żądanych przez Ciebie. Firma Grundfos używa zgromadzonych informacji o Tobie na kilka sposobów:

-          Zarządzanie Twoim kontem WIN & EARN

-          Dokumentowanie udzielonych przez Ciebie zgód na przetwarzanie Twoich danych osobowych

-          Analizowanie badań ankietowych

-          Lepsze zrozumienie, w jaki sposób używane są nasze strony internetowe i aplikacje, abyśmy mogli je udoskonalać

-          Przeprowadzanie badań rynkowych dotyczących naszych klientów, ich zainteresowań oraz skuteczności naszych kampanii marketingowych. Dla tego celu dane personalne są anonimizowane

-          Wzbogacanie danych w różnych modułach i platformach w celu zoptymalizowania doświadczenia klientów.

Firma Grundfos nie będzie przechowywać, przesyłać lub w jakikolwiek inny sposób przetwarzać danych osobowych użytkownika do celów innych niż konkretne cele wymienione powyżej.

 

Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do realizacji wyżej wspomnianego celu oraz do świadczenia Ci usług w ramach programu Grundfos dla instalatorów i od 25 maja 2018 roku na podstawie artykułu 6, par. 1, pkt. a) i b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (rozporządzenie (UE) 2016/679) („RODO").

 

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również wtedy, gdy firma Grundfos zasadnie uzna to za konieczne w związku z przestrzeganiem zobowiązań prawnych lub regulacyjnych (od dnia 25 maja 2018 r. zgodnie z art. 6 par. 1 pkt. c) RODO).

 

W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody sprzed jej wycofania.

                            

 

3.3 KTO MA DOSTĘP DO INFORMACJI O MNIE?

Firma Grundfos Holding A/S z siedzibą pod adresem Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, Dania i Twoje lokalne przedstawicielstwo firmy Grundfos są administratorami danych i odpowiadają za bezpieczeństwo gromadzonych informacji. Dane mogą być udostępniane zewnętrznym dostawcom pamięci masowej, z których magazynów firma Grundfos będzie zarządzała usługami marketingowymi lub innymi usługami, które będą działały jako procesory danych zgodnie z określonymi celami wymienionymi powyżej.

 

Inne upoważnione strony trzecie mogą wymagać udostępnienia lub przechowywania danych osobowych, jeśli wymagają tego lokalne przepisy prawa. Firma Grundfos ogranicza takim stronom trzecim dostęp do danych osobowych i ich wykorzystania.

 


3.4  OKRES PRZECHOWYWANIA

Dane zbierane dla wyżej wymienionych celów będą przechowywane tylko tak długo, jak długo będziesz miał konto w programie WIN & EARN i tak długo, jak będzie to konieczne ze względu na cele określone powyżej. W przypadku wszczęcia postępowania sądowego lub dyscyplinarnego, dane osobowe mogą być przechowywane do końca tego działania, włączając w to wszelkie potencjalne okresy na odwołanie, a następnie zostaną usunięte lub zarchiwizowane.

 

Twoje dane osobowe nie będą przechowywane w formie pozwalającej na identyfikację dłużej, niż jest to uzasadnione tym, żeby firma Grundfos mogła osiągnąć cele, dla których zostały one zebrane lub przetworzone, lub jest to ustanowione w obowiązujących przepisach prawa dotyczących okresu przechowywania danych.

 

3.5 JAKIE MAM PRAWA ODNOŚNIE DO DANYCH OSOBOWYCH DOSTARCZONYCH FIRMIE GRUNDFOS?

Zgodnie z obowiązującym prawem masz między innymi prawo (zgodnie z warunkami określonymi w obowiązującym prawie): (i) do sprawdzenia, czy i jakie dane osobowe firma Grundfos posiada na Twój temat oraz do uzyskania dostępu lub żądania kopii takich danych, oraz (ii) do żądania korekty, uzupełnienia lub usunięcia danych osobowych o Tobie, które są niedokładne lub przetworzone w wyniku nieprzestrzegania stosownych wymagań, oraz (iii) do zwrócenia się do firmy Grundfos o ograniczenie gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania danych osobowych o Tobie, oraz (iv) w pewnych okolicznościach, wniesienia z uzasadnionych powodów, sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, oraz (v) żądania przenoszalności danych.

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej lub chcesz skorzystać z jednego lub kilku z powyższych praw, zapraszamy do kontaktu z firmą Grundfos Holding A / S, wysyłając wiadomość e-mail na adressupport@grundfos.com.

 

W przypadku reklamacji masz również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych do właściwego organu nadzorczego.