ErP

ErP_top_graphic_v2

Co to jest Dyrektywa Ekoprojektowa?

Zasady i kryteria Dyrektywy Ekoprojektowej Unii Europejskiej odnośnie produktów powiązanych z energią (ErP) zostały właśnie zaostrzone.

Nowe wymagania dotyczą sprawności hydraulicznej pomp wodnych (MEI) i sprawności silnika elektrycznego (IE), co oznacza, że obydwa te urządzenia muszą mieć teraz jeszcze wyższe wskaźniki wykorzystania energii.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Pobierz broszurę

Jak wpływają te zmiany na Twój biznes?

Pompy wodne, silniki elektryczne oraz pompy cyrkulacyjne i obiegowe, które nie spełniają tych wymagań sprawnościowych nie mogą być sprzedawane w UE. To oznacza, że można mieć pewność, że wszystkie pompy wodne, silniki elektryczne i cyrkulatory na rynku mają mniejszy negatywny wpływ na środowisko i są bardziej ekonomiczne w eksploatacji.

2013

Wszystkie pompy wodne podlegające temu rozporządzeniu muszą mieć wskaźnik MEI ≥0.10
Bezdławnicowe autonomiczne cyrkulatory muszą mieć wskaźnik EEI ≤0.27

2015

Od 1 stycznia wszystkie silniki elektryczne o mocy 7.5-375 kW muszą spełniać wymagania klasy sprawności IE3 albo klasy IE2, jeśli są wyposażone w napęd o zmiennej częstotliwości (VFD).

Od 1 stycznia wszystkie pompy wodne podlegające temu rozporządzeniu muszą mieć wskaźnik MEI ≥0.40

Od 1 sierpnia autonomiczne cyrkulatory bezdławnicowe – oraz bezdłanicowe cyrkulatory wbudowane w produkty – muszą mieć wskaźnik EEI ≤0.23

2017

Od roku 2017 wszystkie silniki elektryczne o mocy 0.75- 375 kW będą musiały spełniać wymagania klasy sprawności IE3 albo klasy IE2, jeśli będą wyposażone w napęd o zmiennej częstotliwości (VFD).