Zarządzanie siecią wodociągową na przykładzie realizacji systemu monitoringu w Jeleniej Górze

Overview_TEXT

Przegląd

Dział E – solution zaprojektował i wykonał zaawansowany system monitoringu i zarzadzania siecią wodociągową obejmujący 14 zestawów hydroforowych oraz dwa zbiorniki buforowe o pojemności 5000 i 7000 m3. W ramach realizacji tego projektu wykonano także instalacje testową zaawansowanego systemu zarzadzania ciśnieniem w kierunku obniżenia strat wody.

Wprowadzenie

Jelenia Góra historyczne miasto na Dolnym Śląsku liczące obecnie 83 097 mieszkańców posiadające siec wodociągowa o łącznej długości 196,9 km, dwa ujęcia wody Sosnówka oraz Grabarów o łącznej produkcji około 600 tyś m3/miesiąc.

Aktualnie oficjalne dane udostępnione przez dostawce wody dotyczące strat wody w sieci miejskiej wskazują na poziom 35%.

Położenie miasta oraz struktura sieci wskazuje na duże możliwości ograniczenia strat wody przy zastosowaniu zaawansowanych rozwiązań zarzadzania ciśnieniem oraz modernizacji sieci z wykorzystaniem narzędzi takich jak model hydrauliczny oraz przebudowa, opomiarowanie i strefowanie sieci.

Realizacja

Z końcem 2012r. GPL otrzymało zamówienie od Wodociągów Jeleniogórskich na realizację zadania budowy nowoczesnego systemu monitoringu umożliwiającego oprócz wizualizacji danych charakterystycznych sieci i sygnalizacji awarii także zaawansowane zarzadzanie siecią poprzez wpływanie na wartości zadane ciśnienia według zaawansowanych algorytmów sterowania i w oparciu o pomiary przepływów i ciśnień na odcinkach sieci i w punktach krytycznych.

W pierwszym etapie wykonano aplikację w systemie SCADA opartą o platformę która GPL wprowadziło do swojej oferty w połowie 2012r.

Drugi etap obejmował instalację urządzeń telemetrycznych i pomiarowych na istniejących zestawach hydroforowych i zbiornikach oraz modernizacje automatyki z zastosowaniem sterowników CU352 i modułów komunikacyjnych CIM250 GPRS.

Od strony komunikacyjnej wykorzystano sieć operatora PLUS GSM i transmisje w prywatnym APN ze stała adresacją dla kart sim.

Wszystkie prace montażowe i programistyczne zostały wykonane przez dział E-solutions bez angażowania firm trzecich.

Podsumowanie

Zastosowane rozwiązania techniczne nie tylko pozwoliły na pokazanie możliwości zarzadzania siecią wodociągową z wykorzystaniem urządzeń Grundfos ale także wskazały praktyczny potencjał ograniczania strat wody a tym samym redukcji kosztów operacyjnych dla klienta.

Instalacja testowa wykonana na jednej ze stref wskazuje na potencjał redukcji strat wody na poziomie 500m3/dobę co w skali roku przyniesie oszczędności na poziomie 182 500 m3.

Wyniki są tak rokujące, że na podstawie ich wstępnej prezentacji podjęto decyzję o budowie modelu hydraulicznego a tym samym w wyniku analiz zbudowania koncepcji modernizacji sieci obejmującej wydzielenie większej ilości zamkniętych stref i co ważne dla Grundfos dostawy kolejnych kompletnych zestawów hydroforowych MPC-E bazujących na kontrolerach CU354 i realizujących w pełni nowoczesny, energooszczędny i kompletny system zarzadzania ciśnieniem.

Aspekty:

Lokalizacja:

Jelenia Góra

Firma:

Wodociągi Jeleniogórskie

Contacts_TEXT

Kontakt

Jeśli potrzebujesz podobnego rozwiązania, skontaktuj się z lokalnym biurem Grundfos.

Telefon

61 650 13 00

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl

Kontakt

Jeśli potrzebujesz podobnego rozwiązania, skontaktuj się z lokalnym biurem Grundfos.

Telefon

61 650 13 00

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl