Tomaszów Mazowiecki - jak przestarzała oczyszczalnia ścieków stała się jedną z najlepszych w Polsce.

Overview_TEXT

Przegląd

Sytuacja

Miasto Tomaszów Mazowieckich (z populacją 80 000 osób) posiadało przestarzały system kanalizacyjny, który został wybudowany w latach siedemdziesiątych. Wymagał wielu czynności serwisowych, zużywał zbyt dużo energii, a do 2000 roku występowały  problemy z utrzymaniem przepływu ścieków.

"System był technologicznie przestarzały," mówi Waldemar Dębowski, Dyrektor Zakładu komunalnego od 1993. "Napowietrzacze zużywały dużo energii i wytwarzały niewiele tlenu. Wykorzystywały 80% naszego zużycia energii. To nie było dobre rozwiązanie.

"Miasto otrzymało fundusze unijne na przebudowę zakładu. W 2013 r. przetarg na przebudowę wygrało konsorcjum Budimex-Cadagua, a zespół projektowy rozpoczął projektowanie nowej oczyszczalni chemicznej i biologicznej. Wyzwania w projektowaniu stanowiły płytkie zbiorniki (3,9 m głębokości) i budowa energooszczędnego systemu napowietrzania i mieszania.

Rozwiązanie

Już na początku procesu Cadagua powierzyła firmie Grundfos dostawę pomp, urządzeń dozujących i zestawów podnoszenia ciśnienia, a także wyposażenia bioreaktorów, w tym sieci napowietrzania, mieszadeł i dmuchaw. Grundfos stanął na czele procesu projektowania dostaw i montażu bioreaktorów.

"Grundfos współpracował z nami od samego początku," mówi Adam Bierut, Szef ds. kontraktu z firmy Cadagua. "Grundfos aktywnie włączył się w projektowanie oczyszczalni.  Bioreaktory były kluczowym elementem bo to tutaj usuwa się azot i fosfor. Zostały zaprojektowane przez specjalistów Grundfos.

"Firma Grundfos wykorzystała modelowanie i symulacje dynamiki płynów obliczeniowych (CFD) w celu opracowania idealnych ścieżek przepływu dla bioreaktora”.

Rezultat

"Jest to jedna z niewielu oczyszczalni biologicznych w Polsce, która potrafi obniżyć poziom azotu do 4-5 mg / l przy odpływie, a poziom fosforu do 0,4 mg / l", mówi Adam Bierut. "Więc urządzenia i projekt są dobrze dostosowane do tego zadania."
Kierownik oczyszczalni, Waldemar Dębowski stwierdził, że modernizacja dmuchaw i systemu napowietrzania spowodowała znacznie niższe zużycie energii, a także lepsze parametry w oczyszczanej wodzie. "Muszę stwierdzić, że Grundfos jest naszym najważniejszym dostawcą" powiedział Dębowski.

"Po wprowadzeniu rozwiązań sugerowanych przez Grundfos zużycie energii spadło o 50%, ale najważniejszym dla mnie wynikiem jest bardzo skuteczne napowietrzanie. Nawet w gorące dni utrzymanie karuzeli parametrów jest łatwe. To dla mnie jako inżyniera najważniejsza sprawa".

Oczyszczone ścieki z zakładu komunalnego trafiają do rzeki Pilicy - jednego z najdłuższych dopływów Wisły w Polsce. Przepływa ona około 800 metrów od zakładu przez rezerwat przyrody.

"Parametry naszych oczyszczonych ścieków są lepsze niż parametry wód rzecznych", mówi. "W skrócie, udoskonalamy wodę w Pilicy".

Aspekty:

Nawadnienie z wód podziemnych

Lokalizacja:

Google Map

Tomaszów Mazowiecki

Firma:

Zakład Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej

Nowa i stara. Cadagua przebudowała oczyszczalnię w Tomaszowie w tym samym czasie, gdy zakład odbierał ścieki miejskie, co oznaczało jednoczesną budowę nowej linii. Koncepcja: nowe, zaprojektowane przez Grundfos zbiorniki.

 

Oczyszczalnia w Tomaszowie Mazowieckim wykorzystuje zestaw podnoszenia ciśnienia Grundfos Hydro MPC do instalacji obsługowych. "Zakupiłem tę koncepcję od Grundfos na potrzeby wszystkich kolejnych moich projektów w Polsce" powiedział Kierownik Adam Bierut z Cadagua.

 

Contacts_TEXT

Kontakt

Jeśli potrzebujesz podobnego rozwiązania, skontaktuj się z lokalnym biurem Grundfos.

Telefon

61 650 13 00

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl

Kontakt

Jeśli potrzebujesz podobnego rozwiązania, skontaktuj się z lokalnym biurem Grundfos.

Telefon

61 650 13 00

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl