System dezynfekcji Oxiperm Pro

Overview_TEXT

Przegląd

Lotnisko w Düsseldorf
Międzynarodowy Port Lotniczy w Düsseldorf (DUS) został otwarty 19 kwietnia 1927 roku. Obecnie jest to najważniejszy międzynarodowy węzeł z Nadrenii Północnej-Westfalii. Lotnisko w Dusseldorfie jest trzecim, co do wielkości portem lotniczym w Niemczech pod względem ilości obsługiwanych pasażerów. W sumie ponad 18,1 mln osób podróżuje z Düsseldorfu do 180 miast w 50 krajach w ciągu roku korzystając z 77 linii lotniczych (dane z 2008 r.) na całym świecie. Każdego dnia, 625 lotami przemieszcza się średnio 49.000 pasażerów.


Obsługa naziemna

Na lotnisku w Dusseldorfie pracują dwie firmy z obsługi naziemnej odpowiedzialne za konserwację i dostawę: AVIA-Partner i FDGHG (Flughafen Düsseldorf Parter Handling GmbH). Oprócz czyszczenia samolotów, tankowania i obsługi bagażowej, samoloty są również zaopatrywane w wodę pitną, która wykorzystywana jest do parzenia kawy, przygotowywania żywności i w toaletach na pokładzie. AVIA posiada dwa nowe pojazdy z zbiornikami wody: jeden 500 l, oraz drugi o pojemności aż do 1500 l. FDGHG posiada trzy wozy o pojemności zbiornika 3000 l każdy. Pojazdy do wody są zasilane w w wodę pitną w centralnym punkcie, a następnie transportowane do odpowiednich samolotów. W centralnej hali tankowania są dwie szpule przewodów gumowych o średnicy 1 ¼ '', i uniwersalny łącznik. Ten adapter jest podłączony do zbiornika świeżej wody i służy do tankowania pojazdu. Napełnienie wozu o pojemności 3000 l zajmuje około 11 minut.


Tankowanie samolotów
Po zatankowaniu świeżej wody pitnej, pojazdy holowane są do odpowiednich samolotów. Za pomocą wbudowanej platformy podnoszącej, pracownik może dotrzeć do włazu spustowego wody pitnej umiejscowionej w większości przypadków w tylnej ścianie samolotu. Pojemność zbiorników w samolotach wynosi od 400 do 800 litrów. Wąż napełniający spełnia wymagania norm DVGW - W 270 i VP 549 i dlatego, skażenie mikrobiologiczne i tworzenie się biofilmu jest zminimalizowane. Pojazd wyposażony jest również w specjalny system ochrony przed zamarzaniem.

Po co dwutlenek chloru?
Lotnisko w Düsseldorfie dokonało wybory systemu dwutlenku chloru Oxiperm, ponieważ dwutlenek chloru dezynfekuje skutecznie nawet w niskich stężeniach. Ponadto jest efektywny, co oznacza, że efekt dezynfekcji trwa przez dłuższy okres czasu. Dwutlenek chloru również rozprasza biofilm i usuwa go z rur wodociągowych. W rezultacie zamiast krótkotrwałej i powierzchownej dezynfekcji, poprzez usunięcie biofilmu otrzymujemy długotrwały efekt, a bakterie pozbawione są ich naturalnego siedliska.

Kolejnym kryterium przy wyborze było niskie ryzyko korozji Oxiperm Pro, ponieważ oba początkowe elementy tj. 9%rozcieńczony kwas solny i 7,5% rozcieńczony roztwór chlorynu sodu reagują w proporcji 1:1 z dwutlenkiem chloru. Inne systemy dwutlenku chloru pracują w proporcji 1:3, co oznacza, ze 2 litry rozcieńczonego kwasu solnego nie reagują na dwutlenek chloru i dlatego mogą powodować korozję rury.


Technologia
Rura DN 65 ze stali nierdzewnej prowadzi z centralnego systemu zasilania w wodę pitną do hali tankowania pojazdów. Zarówno AVIA i FDGHG mają własne systemy zbiorników i dezynfekcji. Dlatego linia układ podający jest podzielony na dwie ruryDN 50 ze stali nierdzewnej. Woda pitna przepływa przez filtr wodny, a następnie przez elektromagnetyczny wodomierz, który dokonuje pomiaru przepływu i przekazuje sygnał 4-20mA  dosystemu  Oxiperm Pro. Podczas napełniania pojazdu świeżą wodą, Oxiperm Pro dozuje dwutlenek chloru w proporcjonalnej ilości do wody pitnej. Zgodnie z Rozporządzeniem wody pitnej, wartość krytyczna dwutlenku chloru w wodzie pitnej nie może przekraczać 0,2 mg / l. Pompa dozująca z silnikiem krokowym zainstalowana w systemie Oxiperm Pro, dba o precyzyjna dozowanie dawki dwutlenku chloru.

Obok układu wtryskowego, znajduje się cela pomiarowa dwutlenku chloru, która mierzy stężenie dozowanego dwutlenku chloru i przesyła pomiar do 2-kanałowego rejestratora. Nie trzeba dodatkowego zewnętrznego urządzenia do pomiaru, ponieważ Oxiperm Pro posiada wbudowany wzmacniacz pomiarowy. W ten sposób dopełnione są obowiązki wynikające z dyrektywy wody pitnej – szybko i przy optymalnych kosztach. W systemie Oxiperm Pro można również określić wartość dopuszczalną dla dwutlenku chloru tak, że nie ma zagrożenia nadmiernej dawki.

Aspekt prawny
Istnieją inne standardy i wytyczne dotyczące zaopatrzenia w wodę pitną samolotów niż te dotyczące picia wody w systemach stacjonarnych (budownictwo).

DIN 2001/część 2 (zasilanie w wodę pitną z małych i niestacjonarnych systemów) dotyczy systemów wody pitnej na statkach, pojazdach naziemnych i samolotach.

Normy dotyczące systemów wody pitnej są również określone w niemieckim Rozporządzeniu wody pitnej, § 3 (definicja): "Systemy, z których jest pobierana woda maksymalnie do 1000 m3 lub niewielkie systemy do użyteczności publicznej, a także inne systemy niestacjonarne". Ponadto, istnieją europejskie przepisy przemysłu lotniczego (JAR 25x799) i lokalne sanitarne instrukcje dla stacji benzynowych na lotniskach.

Istnieją również wytyczne IATA (IATA AHM 440 - woda pitna) dotyczące wody pitnej. Tak, więc, samoloty muszą być zasilane wodą pitną 30 minut przed startem. Poza tym, przewiduje się dezynfekcję wody pitnej.

Publiczny Zakład Zdrowia pobiera próbkę wody z hali poboru wody, co 3 miesiące i jedną próbkę raz w miesiącu od pojazdów-cystern, aby zapewnić wymaganą jakość wody pitnej.

Aspekty:

System dezynfekcji wody pitnej zasila w wodę samoloty

Lokalizacja:

Niemcy

Firma:

Międzynarodowy Port Lotniczy w Düsseldorf (DUS)

Wlot wody pitnej w dolnej części ściany na tyłach samolotu
Wlot wody pitnej w dolnej części ściany na tyłach samolotu
Oxiperm chlorine dioxide system
2 x Oxiperm Pro 5 g ClO2 / godz. z cyfrową pompą dozującą DDI209
drinking water supply of aircrafts
Istnieją inne standardy i wytyczne dotyczące zaopatrzenia w wodę pitną samolotów niż do picia wody z systemów stacjonarnych (budynków).

Zastosowane produkty Grundfos:

 • Oxiperm Pro 5 g ClO2 / godz. z cyfrową pompą dozującą DDI209
 • 2 x cele pomiarowe Aquacell do dwutlenku chloru
 • układ kontroli DIS-G
 • 2-kanałowe writing implement
 • uruchomienie i montaż wykonał Grundfos

 

Zalety:

 • Doskonała dezynfekcja nawet w niskich stężeniach
 • Brak powstawania produktów ubocznych (zapach chloru)
 • Niski potencjał korozji i zmniejszenie kosztów operacyjnych ze względu na proporcje 1:1 składników wstępnych do wytworzenia reakcji
 • Zintegrowany wzmacniacz pomiarowy do spełnienia wymogów dyrektywy dotyczącej wody pitnej
 • Dokładne dozowanie dzięki cyfrowej pompie dozującej (DDI 209) z silnikiem krokowym
 • Brak nadmiernego dawkowania ze względu na dopuszczalne wartości dwutlenku chloru
Contacts_TEXT

Kontakt

Jeśli potrzebujesz podobnego rozwiązania, skontaktuj się z lokalnym biurem Grundfos.

Telefon

61 650 13 00

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl

Kontakt

Jeśli potrzebujesz podobnego rozwiązania, skontaktuj się z lokalnym biurem Grundfos.

Telefon

61 650 13 00

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl