Oczyszczalnia Ścieków "Mokre Łąki" w Truskawiu

Overview_TEXT

Przegląd

Informacja ogólna o inwestycji:
Rozbudowa oczyszczalni ścieków Mokre Łąki polegała na wybudowaniu nowego ciągu technologicznego duplikującego istniejące rozwiązanie technologiczne (łączna wydajność oczyszczalni wyniesie 2.200 m3/d). W istniejącym reaktorze biologicznym zamontowane były w roku 2005 i 2006  pompy i mieszadła GRUNDFOS. Użytkownik Końcowy był zadowolony z ich eksploatacji i dał zgodę Wykonawcy na zastosowanie urządzeń GRUNDFOS także w nowym zbiorniku (w tym także układ napowietrzania GRUNDFOS).

Rozwiązanie Grundfos:
Pierwszy etap dostawy obejmował pompy i mieszadła dla zbiornika ścieków dowożonych (pompy SE)  i pompowni I stopnia (pompy S). Pompy wyposażone były w kable ekranowane (do współpracy z przetwornicą częstotliwości). W drugim etapie realizowany dostawy mieszadeł i układu napowietrzania (196 dyfuzorów dyskowych 9") dla reaktora biologicznego. Na etapie projektowania dokonano optymalizacji rozmieszczenia dyfuzorów i mieszadeł w komorze nitryfikacji uwzględniając sugestie zarówno projektanta jak i wytyczne producenta mieszadeł (GAM) i systemu napowietrzania (WTE Italy).

Zestawienie zainstalowanych produktów Grundfos:

Nazwa produktu Liczba
Izabelin- syst. nap. PP 196 dyf (1-1)9" 1
AMG.15.55.339.5.0B 400V 10m AISI316 6
AFG.40.230.35.5.1B.A 4kW 400V 10m 4
SRP.18.30.806.08.5.0A.A 1.8kW 400V 10m 1
SE1.100.150.75.A.4.51D.B 7.5kW 400V 2
S1.100.125.200.4.54M.S.829.G.N.D.511.Z 2
SLV.80.100.22.A.4.50D 2.2kW 400V 10m  1
Całkowita liczba zainstalowanych produktów: 17

 

Aspekty:

Lokalizacja:

Izabelin, OS Mokre Łąki, Truskaw Mokre Łąki 8, 05-080 Truskaw

Firma:

GPWiK IZABELIN Mokre Łąki ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin

Contacts_TEXT

Kontakt

Jeśli potrzebujesz podobnego rozwiązania, skontaktuj się z lokalnym biurem Grundfos.

Telefon

61 650 13 00

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl

Kontakt

Jeśli potrzebujesz podobnego rozwiązania, skontaktuj się z lokalnym biurem Grundfos.

Telefon

61 650 13 00

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl