MPWiK Warszawa

Overview_TEXT

Przegląd

Informacja ogólna o inwestycji:
Podczas projektowania oczyszczalni ścieków Południe Zamawiający (tj. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie) oraz Projektant (Biuro Projektowo- Konsultingowe STOLICA) stanęli przed problemem wyboru dostawcy urządzeń dla oczyszczalni Południe. MPWiK miało pozytywne doświadczenia związane z użytkowaniem pomp ściekowych GRUNDFOS (wcześniej SARLIN) na wielu pompowniach na terenie miasta Warszawy (m.in. przepompownia kanalizacyjna Nowodwory i stacja pomp Powiśle) i w związku z tym zdecydowano o wyborze firmy GRUNDFOS jako dostawcy wszystkich pomp dla oczyszczalni ścieków POŁUDNIE w Warszawie.

Rozwiązanie Grundfos:
Dostarczono 4 szt. pomp S3-2006-L2 o mocy 200 kW każda, oraz 2 szt. pomp S1654AH1 o mocy 65 kW każda. Pompy S3-2006-L2 zostały zamontowane na podstawach DN500, natomiast pompy S1-654-AH1 zostały zamontowane na podstawach DN200. Wszystkie pompy wyposażono w czujniki wody w oleju oraz w czujniki temperatury łożysk. Standardowym wyposażeniem pomp GRUNDFOS są wyłączniki termiczne i wilgotnościowe. Dostarczono także i zamontowano układy sterowania dla pomp GRUNDFOS. W szafach sterowniczych zostały zamontowane urządzenia łagodnego rozruchu oraz przetwornica częstotliwości tzw. krocząca dla pomp 200 kW.

Zestawienie zainstalowanych produktów Grundfos:

Nazwa produktu Liczba

S1 654AH1 68.0 kW 3x400 V 10 m kabla

2
Całkowita liczba zainstalowanych produktów: 2

 


Aspekty:

Lokalizacja:

Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o., Syta 192, 02-987 Warszawa

Firma:

Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o., Syta 192, 02-987 Warszawa

Contacts_TEXT

Kontakt

Jeśli potrzebujesz podobnego rozwiązania, skontaktuj się z lokalnym biurem Grundfos.

Telefon

61 650 13 00

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl

Kontakt

Jeśli potrzebujesz podobnego rozwiązania, skontaktuj się z lokalnym biurem Grundfos.

Telefon

61 650 13 00

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl