Możliwości zwiększania odzysku wody

Overview_TEXT

Przegląd

Odzyskiwanie wody z produkcji sera

Kiedy mleczarnia spółdzielni Arla Foods w Rødkærsbro w Danii stanęła przed koniecznością zwiększenia wydajności instalacji RO (odwróconej osmozy) do oczyszczania wody odpadowej z jej procesów produkcyjnych, sięgnęła po system Grundfos BioBooster.

"Pragniemy, aby nasi klienci doceniali nasze zaangażowanie na rzecz przyjaznej  dla środowiska i uwzględniającej zasady zrównoważonego rozwoju produkcji za każdym razem, kiedy kupują produkty Arla Foods i dlatego przy inwestowaniu w technologie nie mogliśmy pozwolić sobie na ryzyko. Spółka Grundfos BioBooster nie tylko oferowała rozwiązanie, którego potrzebowaliśmy. Ich doświadczenie sprawiło, że nigdy nie mieliśmy wątpliwości, co do finansowych, operacyjnych
i środowiskowych korzyści gwarantowanych przez ich rozwiązanie – korzyści,  które stają się udziałem interesariuszy spółdzielni Arla.”  -
Jonna Mortensen, dyrektorka zakładu, Arla Foods Rødkærsbro

Mleczarnia zamierzała zwiększyć pro­dukcję sera typu mozarella, co wiązało się ze znaczącym zwiększeniem ilości ścieków poprodukcyjnych wymagają­cych oczyszczania metodą odwróconej osmozy (RO). Ten czynnik wywoływał niepewność co do planowanego wzro­stu produkcji ze względu na ogranicze­nia czasowe i ograniczoną wydajność instalacji RO. W poszukiwaniu szybkie­go rozwiązania spółdzielnia Arla Foods zwróciła się do Grundfos BioBooster.
Dla rozwiązania problemu zwiększo­nej ilości ścieków produkcyjnych mle­czarnia mogła wybrać jedną z trzech możliwości:

 • Oczyszczanie zwiększonej ilości ścieków w miejscowej oczyszczalni ścieków
 • Rozbudowa własnej oczyszczalni ścieków
 • Wykonanie lokalnej instalacji umoż­liwiającej oczyszczenie ścieków i uzy­skanie wody technicznej do wtórne­go wykorzystywania w Zakładzie.

Analiza ekonomiczna wykazała, że lokalna nowa instalacja oczyszczania ścieków jest rozwiązaniem najkorzy­s tniejszym. Ponadto zastosowanie tego rozwiązania umożliwiało wtórne wykorzystywanie wody i zapewniało mleczarni spokojną przyszłość poprzez przygotowanie do dalszego zwiększa­nia produkcji.

Wymagania dotyczące zrzutu ścieków oczyszczonych i możliwość wtórnego wykorzystywania wody technicznej.
Instalacja opatentowanego rozwiąza­nia Grundfos BioBooster umożliwiła oczyszczanie ścieków w procesie biolo­gicznym, po którym następuje ultra­filtracja przez membrany ceramiczne. Proces biologiczny redukuje zanie­czyszczenia organiczne i usuwa azot, podczas gdy ultrafiltracja na obroto­wych membranach ceramicznych służy do separacji osadu w tym bakterii od ścieków oczyszczonych. Oczyszczony ściek jako woda technologiczna spełnia zarówno surowe wymagania doty­czące zrzutu ścieków do odbiorników, jak i wymagania jakościowe stawiane wodzie do wtórnego wykorzystywania.

W procesie oczyszczania zastosowa­nie znajdują elementy modułowe, które umożliwiają łatwą rozbudowę systemu i przyszły rozwój mleczar­ni. Instalacja Grundfos BioBooster oczyszcza obecnie 450 m3 dziennie, a jest zaprojektowana na dzienną wydaj­ność 650 m3, dzięki czemu mleczarnia jest przygotowana na dalszy wzrost produkcji w przyszłości. Rozwiązanie sprawdza się we wszystkich trzy wy­miarach (ekonomicznym, społecznym i środowiskowym) działalności zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju i poszanowania naturalnych rezerw.

Wymierne korzyści:

 • Obniżenie kosztów energii, kosztów operacyjnych oraz kosztu cyklu życia (LCC)
 • Niezawodne, automatyczne działanie wytrzymałego i trwałego rozwiąza­nia skraca czas przestojów z powodu awarii i zwiększa efektywność
 • Stabilna jakość procesu oczyszczania spełniającego wymagania ­dotyczące zrzutu do bardzo wrażli­wego odbiornika­ norm dla wody pitnej
 • Zwiększenie możliwości wtórnego wykorzystania wody
 • Umożliwienie szybkiego wzrostu produkcji sera
 • Poprawa w zakresie oddziaływania na środowisko i wykazanie społecz­nej odpowiedzialności spółdzielni Arla Foods.

Sprawdzona technologia, dostosowana do potrzeb Arla Foods

Grundfos BioBooster wykorzystuje dobrze sprawdzoną
w praktyce, opatentowaną technologię membranowego reaktora biologicznego (MBR). Zapewnia ona znakomitą jakość oczyszczonych ścieków poprzez kombinację oczyszczania biologicznego z usuwaniem cząsteczek i bakterii w drodze ultrafiltracji membranowej. Wiele już uruchomionych oczyszczalni dowodzi efektywności i niezawodności tej technologii. Przed montażem na miejscu eksploatacji oczyszczalnia jest montowana w zakładzie Grundfos BioBooster i poddawana testom jakościowym,  co gwarantuje szybkie i bezbłędne uruchomienie. Oferta Grundfos BioBooster obejmowała poprzedzające projekt konsultacje technologiczne i ekonomiczne i dostawę oczyszczalni „pod klucz”. Już po 8 miesiącach od podpisania kontraktu oczyszczalnia została zainstalowana i uruchomiona w mleczarni Arla Foods w  Rødkærsbro w Danii.

Wyjątkowo solidne rozwiązanie

Najważniejszym elementem unikalnego procesu jest jednost­ka filtracji membranowej (MFU). Składa się ona z ceramicz­nych membran ultrafiltracyjnych, które obracają się, aby pod­czas odfiltrowywania cząsteczek osadu i bakterii (200 nm) nie mógł na nich powstawać biofilm. Całkowicie automatyczny tryb pracy ze zdalnym sterowaniem i regularne wspomagane chemicznie płukanie wsteczne (CEB) oraz cykle CIP sprawia­ją, że czynności operatora instalacji Grundfos BioBooster ograniczają się do kalibracji sond i uzupełniania materiałów zużywalnych. Rezultat to obniżenie zapotrzebowania obsługi w roboczogodzinach i redukcja czasu przestojów awaryjnych.

Charakterystycznymi cechami technologii Grundfos Bio­Booster są:

 • Niskie koszty eksploatacji – zdalnie zarządzanej przez system SCADA,
 • Proces bez wstępnego chemicznego przygotowania ścieków.
 • Najnowocześniejszy system napowietrzania drobnopęche­rzykowego zapewnia bardzo niskie zużycie energii
 • Rozwiązanie jest skalowalne – dodatkowe jednostki filtra­cji membranowej (MFU) można łatwo instalować w celu zwiększenia wydajności systemu
 • Automatyczne zagęszczanie osadu w MFU obniża koszty usuwania osadu nadmiernego
 • Niskie koszty osobowe obsługi
 • Kontrola jakości on­line
 • Zwiększone bezpieczeństwo dzięki dodatkowej dezynfekcji Instalując kompletną platformę Arla Foods przygotowuje się do jeszcze intesywniejszego wtórnego wykorzystywania wody i optymalizacji procesów produkcji w Rødkærsbro, co przyczyni się także do znaczącej redukcji zużycia wody przez mleczarnię.

"W rosnącym obecnie stopniu mleczarstwo i przemysł artykułów spożywczych i napojów muszą koncentrować się na wtórnym wykorzystaniu wody. Jako Grundfos BioBooster pomagamy firmom w redukowaniu ilości wody wpływającej i wypływającej z ich zakładów. Nasza współpraca z Arla Foods pokazuje jeszcze raz, że rozwiązania do oczyszczania ścieków z Grundfos BioBooster działają efektywnie i obniżają koszty.” - Søren Nøhr Bak, dyrektor segmentu, Grundfos BioBooster

 

Arla Foods

Arla Foods jest międzynarodową spółdzielnią należącą do 12.700 rolników z bran-ży mleczarskiej z Danii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Belgii, Luksemburga i Holandii. Arla Foods jest jednym z najsilniejszych graczy na międzynarodowej arenie mleczarskiej i oferuje szeroką paletę produktów mleczarskich najwyższej jakości. Popularne marki jak Lurpak® i Castello® należą do rodziny Arla. 
Arla Foods jest także największym na świecie produktów organicznych.


Globalni liderzy w dziedzinach uzdatniania wody i efektywności energetycznej

Grundfos BioBooster A/S jest w 100 % spółką-córką firmy Grundfos, zajmującą się opracowywaniem i dostarczaniem rozwiązań do oczyszczania ścieków i wtór-nego wykorzystywania wody dla przemysłu artykułów spożywczych i napojów oraz komunalnych i szpitalnych oczyszczalni ścieków. Produkująca rocznie ponad 16 milionów jednostek pompowych firma Grundfos jest jednym z czołowych  światowych producentów pomp. Grundfos jest globalnym liderem i trendsetterem w dziedzinie technologii wodnych. Nasze pionierskie technologie są wyrazem  troski o przyszłość świata, przyczyniają się do ochrony naturalnych zasobów naszej planety i podnoszą jakość życia ludzi.

Aspekty:

Możliwości zwiększania odzysku wody

Lokalizacja:

Google Map

Arla Foods, Mleczarnia Rødkærsbro Dairy

Firma:

Arla Foods

Related Products_TEXT
Contacts_TEXT

Kontakt

Jeśli potrzebujesz podobnego rozwiązania, skontaktuj się z lokalnym biurem Grundfos.

Telefon

61 650 13 00

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl

Kontakt

Jeśli potrzebujesz podobnego rozwiązania, skontaktuj się z lokalnym biurem Grundfos.

Telefon

61 650 13 00

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl