16 systemów Oxiperm Pro w centrum wystawowym w Monachium

Overview_TEXT

Przegląd

16 systemów Oxiperm Pro w centrum wystawowym w Monachium

Organizatorzy wystawy muszą zapewnić wystarczającą ilość ciepłej wody dla całej rzeszy wystawców. Na przykład, branża sportów wodnych potrzebuje innej ilości wody, by zaprezentować swoją wystawę. Oznacza to, że lokalny system wodociągowy powinien być zaprojektowany na podstawie ekspozycji, które wymagają największej ilości wody pitnej. Narastające problemy, z powodu wody, która przez dłuższy okres zalegała w rurach zasilających dotyczyła wszystkich rodzajów hal wystawowych. Nawet przy regularnym płukaniu lokalnego systemu wodociągowego, nie udało się osiągnąć satysfakcjonujących rezultatów.

Ponieważ wystawa w Monachium na rzecz osób wystawców dostarcza "wodę pitną zdatną do spożycia przez ludzi", sieć wodociągowa musi być zgodna z Rozporządzeniem dot. Wody Pitnej z 2001 roku i musi odpowiadać wskazanym poziomom tolerancji chemicznej i mikrobiologicznej. Naruszenie tego rozporządzenia, w efekcie kontroli sanitarnej może skutkować karą grzywny lub nawet rokiem więzienia, a wykroczenia wynikające z rażących zaniedbań mogą prowadzić do kary grzywny lub nawet do pozbawienia wolności na pięciu lat.

Firma Messegesellschaft z Monachium zareagowała wcześnie, aby zapewnić wystawcom i zwiedzającym wodę doskonałej jakości, dlatego wzięła udział w przetargu na dostarczenie systemu do dezynfekcji i uzdatniania wody dostarczanej do hal wystawowych. System został pomyślnie zainstalowany i uruchomiony przez H & S Service.

Celem było utrzymanie systemu w całkowitej czystości i sterylności w każdej kolejnej hali. Istotne było również, aby przeprowadzony proces płukania / dezynfekcji został odpowiednio udokumentowany. Jeszcze przed rozpoczęciem wystawy, w celu zapewnienia doskonałej jakości wody wykonano film dokumentalny pokazujący, że instalacja wodociągowa została przepłukana i zdezynfekowana.

Po przeprowadzeniu audytu istniejących systemów i zarejestrowaniu wszystkich istotnych danych, firma H & S Serwis skonfigurowała system płukania i dezynfekcji dla 16 hal targowych, które spełniły wszystkie wymogi specyfikacji przetargowej przedsiebiorstwa Messe München. Cały układ został podłączony do systemu BACnet Messe München. Oznaczało to, że sterowanie i monitoring mogły odbywać się bezpośrednio z pulpitu zarządzania instalacją.

W hali targowej, lokalny system zasilania w wodę składał się z zewnętrznego układu pierścieniowego o średnicy 100 mm i dwudziestu czterech rur zasilających o średnicy 54 mm połączonych w instalacji podłogowej. Także, każdy wystawca ma możliwość indywidualnego podłączenia się do instalacji wodociągowej. Od czoła hali wystawowej znajduje się pomieszczenie z systemem wodociągowym, skąd woda pitna dystrybuowana jest do poszczególnych ekspozycji wystawców. System uzdatniania wody i płukania instalacji został zamontowany po przeciwnej stronie hali.

Połączony system rurociągu stanowił kolejny problem, gdyż proces płukania wstępnie uzdatnionej wody przez wszystkie podłączone przewody nie był idealny i wymagał dodatkowego działania. Dlatego zawór zwrotny silnika został dopasowany do systemu zasilania w celu zapewnienia wymuszonego płukania całego rurociągu. Pomiar poziomu Redox ( parametr koncentracji dezynfekcji) w rurach spłukujących pozwolił stworzyć optymalny system spłukiwania systemu hali targowej.

Dokonano wyboru systemu dezynfekcji: wybór padł na generator dwutlenku chloru Oxiperm Pro firmy Grundfos ze względu na następujące zalety podczas stosowania.

Dwutlenek chloru jest zatwierdzonym przez Dyrektywę Wody Pitnej (DWD 2001) środkiem dezynfekującym do instalacji wodnej i jest stosowany, ponieważ daje dobre efekty dezynfekcji i doskonałą stabilność i efekt usuwania bakterii (efekt dezynfekcji w sieci). Ponadto nie powoduje również powstawania toksycznych lub niebezpiecznych substancji ( chloramina, chlorofenol, metan halogenu). Dwutlenek chloru skutecznie dezynfekuje nawet w bardzo małych stężeniach, co oznacza, że stężenie dodanego środka dezynfekującego jest dużo niższe niż w przypadku dezynfekanta na bazie kwasów o mniejszej zawartości chloru (np. roztwór chlorowy bielący).

Oxiperm Pro wymaga tylko rozcieńczonego kwasu i chloryn sodu połączonych w stosunku 1:1 by wytworzyć reakcję. Inne  systemy przy podstawowym trybie pracy wymagają aż 3 części kwasu dla  tej samej koncentracji dwutlenku chloru (2 g / l) , co oznacza, że ​​system Oxiperm Pro pomaga wyeliminować ryzyko korozji nawet w miękkiej wodzie (z powodu zmniejszonej pojemności buforowej ). Zmniejszenie zużycia roztworu kwasu minimalizuje także koszty operacyjne.

Standardowo system Oxiperm Pro posiada wbudowany wzmacniacz pomiarowy dla pomiaru dwutlenku chloru, dlatego dodatkowy wzmacniacz pomiarowy nie jest wymagany. Conex DIA-G system kontroli i ostrzegania przed wystąpieniem dwutlenku chloru gazowego również jest wbudowany. System dezynfekcji komunikuje się i wysyła informacje o błędach za pośrednictwem systemu BACnet w Messe München do centrali, gdzie wszystkie dane są rejestrowane. Komunikaty startowe systemu mogą również być przesyłane do poszczególnych systemów.

Aspekty:

16 systemów do dezynfekcji Oxiperm Pro pracuje na terenie Wystawy w Monachium

Lokalizacja:

Monachium

Firma:

Centrum Wystawowe w Monachium

Contacts_TEXT

Kontakt

Jeśli potrzebujesz podobnego rozwiązania, skontaktuj się z lokalnym biurem Grundfos.

Telefon

61 650 13 00

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl

Kontakt

Jeśli potrzebujesz podobnego rozwiązania, skontaktuj się z lokalnym biurem Grundfos.

Telefon

61 650 13 00

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl