Water2Life

Boys in brook

Water2Life - razem możemy coś zmienić

Dostęp do czystej wody jest jednym z największych wyzwań na świecie. Problem narasta wraz ze zmianami klimatu i coraz więcej ludzi będzie cierpieć z powodu braku wody. Dziś 1 miliard ludzi nie posiada dostępu do czystej wody.

Każdego roku 3 miliony ludzi umiera z powodu zanieczyszczonej wody - połowa z nich to dzieci poniżej piątego roku życia. W Grundfos zawsze mamy na celu odgrywanie aktywnej, odpowiedzialnej roli w społeczeństwie, które nas otacza. Program Grundfos Water2Life to nowy krok na tej drodze.

Czym jest projekt Water2Life?

Grundfos opracował program, który umożliwia w łatwy dla pracowników Grundfos sposób coś zmienić w tej materii.

Program Grundfos Water2Life, niosący wodę do życia jest oparty na zaangażowaniu pracowników i umożliwia wszystkim pracownikom Grundfos zapewnienie dostępu do czystej wody najbiedniejszym ludziom na świecie poprzez przekazywanie pieniędzy oraz inicjowanie globalnych i lokalnych działań. Dotacje na program ”Grundfos bring Water2Life” ofiarowane przez pracowników są wysyłane do Kenii dzięki naszej współpracy z Duńskim Czerwonym Krzyżem.

W Kenii, darowizny te są przeznaczane na wdrażanie zrównoważonych projektów opartych na systemie Grundfos LIFELINK w miejscach bez dostępu do czystej wody. Projekty wodne są głównie finansowane przez pracowników Grundfos.

We współpracy z Duńskim Czerwonym Krzyżem

Program Water2Life opiera się na unikalnym partnerstwie pomiędzy Grundfos a Duńskim Czerwonym Krzyżem, gdzie każda ze stron przedstawia swoje ekspertyzy i technologie.  

Pierwsze 10 systemów jest wdrażanych w Kenii od 2010 do 2012 roku - pierwszy system został wdrożony w wiosce o nazwie Kambi ya Juu 26 Października.

Zobacz broszurę Water2Life (wersja iPaper).

Water2Life banner