Globalna Inicjatywa Sprawozdawcza

GRI logo

GRI zakres sprawozdawczości

Global Reporting Initiative (GRI) – Globalna Inicjatywa Sprawozdawcza stanowi ramy sprawozdawczości i określa zasady i wskaźniki jakie wykorzystują firmy, aby zmierzyć swoje ekonomiczne, środowiskowe i społeczne działanie. Podstawę ram tworzą wytyczne zawarte w Sustainability Reporting Guidelines (G3) - Wytyczne raportowania w kwestii zrównoważonego rozwoju, których trzecia wersja została opublikowana w 2006 roku.

Korzyści wynikające z zastosowania GRI są takie, że nasz raport może być używany jako referencyjny raport działalności firmy w odniesieniu do przepisów, norm, kodeksów, standardów  i inicjatyw wolontariackich; wykazuje organizacyjne zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju i porównanie funkcjonowania organizacji w czasie.

Ocena GRI
Aby pokazać, w jakim stopniu zostały wykorzystane wytyczne GRI, firma może przeprowadzić samoocenę GRI. Istnieją trzy poziomy, A, B, C (A jako najwyższy i C najniższy). Ponadto, na każdym poziomie może zostać dodany "plus" (+) np. A +, B +, C +, jeśli sprawozdanie jest weryfikowane przez osobę trzecią.

B plus

Raport Grundfos - Sustainability Report za rok 2010 stanowi deklarację własną na poziomie B+, utrzymuje on wykonanie GRI ze sprawozdania z 2009.