Nasi pracownicy

employee

Wspaniałe miejsce pracy

Grundfos to ludzie. Pełni entuzjazmu i innowacyjnego podejścia pracownicy mają zasadnicze znaczenie dla obecnego i przyszłościowego funkcjonowania firmy. Dlatego musimy zatrudniać i zatrzymać najlepszych i najzdolniejszych. Wierzymy, że jest to realizowane poprzez stworzenie wspaniałego miejsca pracy, zapewniając wszystkim pracownikom Grundfos możliwość rozwoju zawodowego i osobistego.

Jako firma globalna, mamy możliwość tworzenia miejsc pracy na całym świecie i przyczyniać się do zwiększenia poziomu kompetencji w społecznościach, w których jesteśmy obecni. To jest nasza wspólna wartość.

Różnorodność

Grundfos, będąc wspaniałym miejscem pracy, dąży do różnorodności wśród swoich pracowników. Naszym celem jest odzwierciedlenie potrzeb społeczeństwa, aby zapewnić możliwie najlepsze miejsca pracy i dynamiczne środowisko pracy.

Ważnym czynnikiem naszego nieustannego sukcesu jest współpracowanie pracowników młodych z tymi bardziej doświadczonymi. Ponadto, wprowadziliśmy wiele inicjatyw takich jak ustalenie konkretnych celów dla kobiet na stanowiskach kierowniczych w tym coaching, mentoring i planowanie kariery dla kandydatek. Naszym celem jest, aby co najmniej 25 procent kobiet zostało menedżerami w Grundfos do 2015 roku.

Innym sposobem na zapewnienie różnorodności w naszej firmie jest zatrudnianie pracowników na warunkach szczególnych. Celem Grundfos jest, zatrudnianie do trzech procent pracowników na warunkach szczególnych np. o ograniczonej zdolności do pracy, osób niepełnosprawnych i długoterminowych bezrobotnych.

Wierzymy, że zróżnicowanie na miejscach pracy jest dla nas ważne, to pozwala wprowadzać innowacje i rozwijać najlepsze z możliwych rozwiązań.

Talent jest kluczem do rozwoju

Potrzeba wspaniałych ludzi aby spełnić nasze wspaniałe ambicje i dokonać rozwoju pełnej talentów firmy, tworzącej również doskonałe środowisko pracy. Rozwój talentów stanowi zatem wysoki priorytet w Grundfos.