Tworzenie wspólnej wartości

Biznes i społeczeństwo idą w parze

Wierzymy, że sukces Grundfos i sukces całego społeczeństwa wzajemnie się wzmacniają. Aby Grundfos odniósł sukces musimy stworzyć wartość dodaną dla społeczeństwa. Dotyczy to naszych pracowników, dostawców, klientów i społeczności, w których działamy. Obejmuje to również traktowanie środowiska w sposób, który pozwoli utrzymać je dla społeczeństwa i przyszłego biznesu.

Zasadniczo uważamy, że Grundfos i społeczeństwa, w których firma działa są współzależne. Skuteczne firmy potrzebują zdrowych społeczeństw a zdrowe społeczeństwa potrzebują skutecznych firm. Dlatego nasze decyzje biznesowe są zgodne z zasadą wspólnej wartości - wartości obustronnych korzyści.

Stworzyć wspólną wartość oznacza myśleć o przyszłości, a jednocześnie dostarczać mocnych krótkoterminowych rezultatów. Oznacza to, że będziemy uważnie wybierać zrównoważony rozwój i inicjatywy odpowiedzialności  i koncentrować nasze zasoby na dziedzinach, w których możemy najbardziej się przyczynić a tym samym mieć konkurencyjną przewagę. Wierzymy, że w ten sposób możemy przysłużyć się obu celom. Koncepcja wspólnej wartości krzyżuje zrównoważony rozwój z odpowiedzialnością, wyostrza strategiczne podejście i zwiększa wpływ naszych wysiłków.

Model wspólnej wartości

Grundfos tworzy wspólną wartość poruszając się wzdłuż łańcucha wartości. Grundfos identyfikuje tworzenie wspólnego modelu wartości na czterech głównych obszarach: zakup, proces, ludzie i produkt. To pomaga nam zidentyfikować i wymienić inicjatywy według hierarchii ważności, zwiększając tym samym wpływ na Grundfos i otaczające społeczeństwo. Będąc firmą globalną uznajemy, że nasze oddziały stoją w obliczu różnych wyzwań i problemów związanych ze zrównoważonym rozwojem i odpowiedzialnością. Dlatego model odzwierciedla naszą strategią biznesową by myśleć globalnie, a działać lokalnie, co umożliwia naszym oddziałom dostosować się do warunków lokalnych. Przeczytaj więcej o tym, jak jest tworzona wspólna wartość poprzez łańcuch wartości.

Przeczytaj historie obrazujące nasze podejście do wspólnej wartości.

Shared value model