Oświadczenie Prezesa Grupy Grundfos

Chairman Niels Due Jensen and CEO Carsten Bjerg

Rób to, co potrafisz najlepiej

Historia Grundfos o odpowiedzialności biznesu i zrównoważonym rozwoju sięga 1945 roku, kiedy to powstała firma. Obejmuje ona różnorodność inicjatyw lokalnych i Grupy Grundfos. W celu wzmocnienia naszej uwagi i zwiększenia wpływu naszej działalności, stopniowo zmierzamy ku bardziej klarownej, skupionej na strategii i biznesowo zintegrowanej odpowiedzialnej postawie i zrównoważonym rozwoju. Wierzymy, że zrównoważony sposób myślenia i wzrost finansowy mogą iść w parze.

W Grundfos będziemy kontynuować naszą tradycję bycia odpowiedzialnym członkiem społeczeństwa i jesteśmy przekonani, że Grundfos może przyczynić się najbardziej, jeśli skupimy się na tym, co robimy najlepiej. W związku z tym ciągle chcemy rozwijać się i wytwarzać nowe zrównoważone technologie, aby pomóc złagodzić i dostosować się do problemów spowodowanych przez zmiany klimatyczne. Ponadto, będziemy kontynuować nasze dążenia do zmniejszenia zużycia energii pomp, a tym samym zmniejszenia presji na środowisko.

W 2002 roku Grundfos dołączył do ONZ Global Compact. Do naszych podstawowych wartości dochodzi dziesięć zasad stanowiących podstawę holistycznego podejścia do zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności korporacyjnej.  Zaangażowanie się w inicjatywę ONZ Global Compact zostało wzmocnione naszym poparciem dla inicjatywy Caring for Climate, w której zobowiązujemy się do określenia konkretnych celów redukcji emisji CO2. Ponadto, przyczyniamy się do realizacji Milenijnych Celów Rozwoju ONZ poprzez zapewnienie dostępu do czystej wody dla jeszcze większej liczby osób w krajach rozwijających się dzięki zrównoważonym rozwiązaniom wodnym.

Ważnym elementem jest połączenie odpowiedzialności korporacyjnej i zrównoważonego rozwoju ze szczerym zaangażowaniem nas wszystkich w Grundfos. Uważamy, że to jest wzór na to jak Grundfos może znacząco wpływać na program zrównoważonego rozwoju.

Prezes, Fundacji im. Poul Due Jensena, Niels Due Jensen oraz Prezes Grupy Grundfos, Carsten Bjerg.


    Facebook Twitter LinkedIn