Oświadczenie Prezesa Grupy Grundfos

Chairman Niels Due Jensen and CEO Carsten Bjerg

Rób to, co potrafisz najlepiej

Historia Grundfos o odpowiedzialności biznesu i zrównoważonym rozwoju sięga 1945 roku, kiedy to powstała firma. Obejmuje ona różnorodność inicjatyw lokalnych i Grupy Grundfos. W celu wzmocnienia naszej uwagi i zwiększenia wpływu naszej działalności, stopniowo zmierzamy ku bardziej klarownej, skupionej na strategii i biznesowo zintegrowanej odpowiedzialnej postawie i zrównoważonym rozwoju. Wierzymy, że zrównoważony sposób myślenia i wzrost finansowy mogą iść w parze.

W Grundfos będziemy kontynuować naszą tradycję bycia odpowiedzialnym członkiem społeczeństwa i jesteśmy przekonani, że Grundfos może przyczynić się najbardziej, jeśli skupimy się na tym, co robimy najlepiej. W związku z tym ciągle chcemy rozwijać się i wytwarzać nowe zrównoważone technologie, aby pomóc złagodzić i dostosować się do problemów spowodowanych przez zmiany klimatyczne. Ponadto, będziemy kontynuować nasze dążenia do zmniejszenia zużycia energii pomp, a tym samym zmniejszenia presji na środowisko.

W 2002 roku Grundfos dołączył do ONZ Global Compact. Do naszych podstawowych wartości dochodzi dziesięć zasad stanowiących podstawę holistycznego podejścia do zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności korporacyjnej.  Zaangażowanie się w inicjatywę ONZ Global Compact zostało wzmocnione naszym poparciem dla inicjatywy Caring for Climate, w której zobowiązujemy się do określenia konkretnych celów redukcji emisji CO2. Ponadto, przyczyniamy się do realizacji Milenijnych Celów Rozwoju ONZ poprzez zapewnienie dostępu do czystej wody dla jeszcze większej liczby osób w krajach rozwijających się dzięki zrównoważonym rozwiązaniom wodnym.

Ważnym elementem jest połączenie odpowiedzialności korporacyjnej i zrównoważonego rozwoju ze szczerym zaangażowaniem nas wszystkich w Grundfos. Uważamy, że to jest wzór na to jak Grundfos może znacząco wpływać na program zrównoważonego rozwoju.

Prezes, Fundacji im. Poul Due Jensena, Niels Due Jensen oraz Prezes Grupy Grundfos, Carsten Bjerg.