Nasze podejście

Our basic concepts

Korporacyjny zrównoważony rozwój i odpowiedzialność są integralną częścią naszej działalności

Grundfos działa w oparciu o cztery podstawowe pojęcia: zgodność i odpowiedzialność, zrównoważony rozwój i wspólne wartości.

Zgodność i odpowiedzialność

Jesteśmy przeświadczeni, że naszym obowiązkiem jest zachowywać się zawsze odpowiedzialnie - w biznesie i społeczeństwie. Wszędzie tam gdzie działamy przestrzegamy międzynarodowych i lokalnych norm, przepisów i prawa.

Ponadto, Grundfos działa w sposób, który spełnia lub nawet przewyższa oczekiwania społeczne w zakresie przestrzegania norm etycznych, prawnych i społecznych. Uważamy, że jako firma jesteśmy odpowiedzialni za środowisko naturalne, pracowników i społeczności lokalne, użyteczność naszych produktów, jak również prowadzenie sprawiedliwego i poprawnego zachowania wobec klientów, dostawców i konkurencji.

Zrównoważony rozwój

Oprócz odpowiedzialności korporacyjnej i zgodności, zrównoważony rozwój jest kluczowym pojęciem w Grundfos. Nadrzędnym celem naszego pokolenia jest, aby Planeta Ziemia przekazywana następnej generacji była miejscem czyściejszym i bardziej promieniującym energią, niż to, które my odziedziczyliśmy. Zrównoważony rozwój polega na zaspokajaniu bieżących potrzeb bez uszczerbku dla przyszłych pokoleń, tak by możliwe było zaspokajanie własnych potrzeb, zarówno pod względem zasobów naturalnych jak i dobrobytu społecznego.

W Grundfos, zrównoważony rozwój jest przede wszystkim związany z naszym sposobem reagowania na wyzwania związane z klimatem sformułowane w Innovation Intent oraz w "Białej Księdze Grundfos - nasza odpowiedź na wyzwania związane z klimatem" (“The Grundfos White Paper - our response to the climate challenge”).

Wspólne wartości

Aby zmaksymalizować wartość musimy wprowadzić zgodność, odpowiedzialność i zrównoważony rozwój na jeszcze wyższy poziom, a mianowicie stworzyć wspólne wartości. Krótko mówiąc, w celu stworzenia wartości dla Grundfos, musimy stworzyć wartość dla ludzi w krajach, w których działamy.