Zaangażowanie społeczne

file

Wspieranie lokalnej społeczności

Ponieważ społeczeństwo i biznes idą ręka w rękę, tworzymy wzrost gospodarczy dla społeczności, w których działamy. Odbywa się to poprzez wspólne zaangażowanie wraz z interesariuszami oraz wsparcie w celu poprawy warunków życia miejscowej ludności. To jest nasza społeczna licencja na działalność.

Pragniemy angażować się w pełen szacunku dialogu z wszystkimi zainteresowanymi stronami. Prowadzenie dialogu z lokalnymi społecznościami zapewnia Grundfos korzystanie z unikalnej wiedzy i know-how w zakresie najbardziej zrównoważonych rozwiązań.

Inny sposób wspierania lokalnych społeczności to współpraca i darowizny w formie pieniężnej czy produktów, wolontariat pracowniczy w organizacjach charytatywnych, organizacjach pozarządowych, uczelniach itp.

Tworzenie wspólnej wartości poprzez skupienie się na zasobach wody

Woda jest synonimem Grundfos i tego jak firma Grundfos angażuje się w lokalne społeczności, woda stanowi także nasz największy obszar zainteresowania. Grundfos wspiera rozwój zrównoważonych rozwiązań dotyczących wody, uczy dzieci o ochronie wody i czystej energii i przekazuje darowizny w postaci produktów wodociągowych.