Cele dla zrównoważonego budownictwa

Zrównoważone budownictwo - cele 2009-2015

Grundfos wyznaczył cele i określił kod budowlany, który jest systemem klasyfikacji wskazującym poziom zrównoważenia technologicznego naszych budynków, począwszy od klasy1-3, gdzie klasa 1 to budynki z niskim zużyciem energii i wody lub budynki mogące uzyskać poziom LEED Gold Award lub wyższy standard wykonania budynku.

Cele

  • Określenie „oznakowania budynków” dla obiektów Grundfos i ustanowienie szczegółowego celu ulepszeń dla wszystkich budynków Grundfos stron – 2009 r.
  • Od 2010 roku klasa 1 w oznakowaniu budynków  będzie standardem przy konstruowaniu nowych obiektów Grundfos.
  • Wykorzystanie systemu energii odnawialnej w przypadku, gdy okres zwrotu inwestycji wynosi mniej niż 5 lat.
  • • Do 2015 roku zużycie energii zasilanej zasobami kopalnymi zostanie zmniejszone w 30% wszystkich istniejących budynków (w porównaniu do roku 2008). Cel zostanie osiągnięty przez zmniejszenie zużycia energii lub za pośrednictwem odnawialnych źródeł energii.
  • od 2012 roku do nawadniania będzie wykorzystywana woda gruntowa nie nadająca się do spożycia.
  • Do 2015 roku ponowne wykorzystanie ścieków oraz kolektorów wody deszczowej stanowić będzie ponad 30% zużycia wody we wszystkich istniejących budynkach Grundfos  (w porównaniu do roku 2008).
Sustainable building

    Facebook Twitter LinkedIn