Zasięg strategii Footprint

file

Nigdy więcej CO2

Grundfos chce być wzorem jak uczynić aspekty klimatyczne przesłanką do prowadzenia działalności gospodarczej i rozwoju. Dlatego w 2009 roku wprowadzono Strategię Footprint w celu ograniczenia negatywnego wpływu Grundfos na klimat. Na podstawie Innovation Intent oraz Climate White Paper, Strategia Footprint określa ramy dla systematycznego podejścia do inicjatyw klimatycznych.

Osiągnięcie tej wizji wymaga długotrwałego wysiłku i obejmuje wszystkie nasze globalne działania:

  • Będziemy zmniejszać emisję CO2 spowodowaną własnymi procesami produkcyjnymi, pracami budowlanymi i logistyką.
  • Naszą ambicją jest, aby emisja CO2 nie była większa niż w 2008 roku, chociaż spodziewamy się wzrostu.
  • Zgodnie z rozwojem technologicznym w globalnym społeczeństwie, naszą długoterminową ambicją jest stać się firmą neutralną względem emisji CO2.
  • Będziemy kierować nasze wysiłki w pierwszej kolejności na własne działania następnie weźmiemy pod uwagę łańcuchy dostaw.

Osiągniemy to poprzez:

  • Zarządzanie CO2 (nadzór i redukcja energii)
  • Wprowadzenie Green Lean (ciągła optymalizacja procesów w celu uniknięcia strat energii)
  • Określanie i wdrażanie projektów energooszczędnych
  • Zapewnienie bardziej ekologicznych dostawy energii