Polityka firmy Grundfos

Polityka firmy Grundfos

Polityka Grupy znajduje zastosowanie tylko wtedy, kiedy nie jest sprzeczna z przepisami obowiązującymi w krajach, w których lokalnie działa przedstawicielstwo.

Zasady te stosuje się do spółek noszących nazwę Grundfos. W spółkach należących do, Grundfos - ale nienoszących nazwy Grundfos - zarząd może zdecydować o opracowaniu oddzielnej polityki firmy.

 

  • Społeczna odpowiedzialność Grupy Grundfos
  • Środowisko
 

Przeczytaj zasady Grupy Grundfos

Przeczytaj kontrolę eksportu i zgodnośc z sankcjami

Zobacz także:

Logo

Logotyp Grundfos

Zobacz jak logo Grundfos zmieniało się przez lata

kliknij tutaj

Nagrody i wyróżnienia

Nagrody dla Grundfos Polska

Zobacz jakie nagrody i wyróżnienia przyznano dla Grundfos Polska

kliknij tutaj