Zabezpieczenie wody pitnej - bezpieczne latanie z Oxiperm Pro

04/03/2013

Zabezpieczenie wody pitnej - bezpieczne latanie z Oxiperm Pro

Właściwy wybór dla lotniska Düsseldorf International

Woda pitna na pokładzie

Przy ponad 70 000 pasażerach dziennie i ponad 20 milionach w skali roku, Düsseldorf International Airport jest trzecim co do wielkości portem lotniczym w Niemczech. 20 000 pracowników dba tu o bezawaryjne i bezpieczne funkcjonowanie lotniska. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo na pokładzie
samolotu, nic nie jest pozostawione przypadkowi – wliczając w to wodę pitną na pokładzie, która jest dezynfekowana za pomocą systemu Oxiperm Pro firmy Grundfos. Kliknij na następną zakładkę, aby dowiedzieć się więcej na temat rozwiązań stosowanych na lotnisku Düsseldorf Airport.

Oxiperm Pro i dwutlenek chloru

Oxiperm Pro dysponuje szeregiem zalet, w porównaniu z innymi systemami.
Są one następujące:

 • Dwutlenek chloru dezynfekuje nawet przy bardzo niskich stężeniach
 • Jest on efektywny w zwalczaniu biofilmu, w którym mogą rozmnażać się bakterie
 • Brak odczuwalnych działań ubocznych, np. takich jak zapach chloru
 • Długi czas rozkładu w wodzie
 • Zintegrowany układ sterowania
 • Dokładne dozowanie przy użyciu cyfrowej pompy dozującej

Niższe koszty użytkowania

Dodatkową zaletą jest eliminacja ryzyka powstawania korozji w rurach, a tym samym uniknięcie kosztów wynikających z ich wymiany. System Oxiperm wytwarza tlenek chloru wykorzystując rozcieńczone roztwory chloranu sodu (NaClO2, 7,5%) oraz kwasu chlorowodorowego (HCl, 9% w proporcji objętościowej 1:1 ). Inne systemy do produkcji dwutlenku chloru stostują proporcje 1:3. Stwarza to ryzyko, że z rozcieńczonego chlorkowodoru

Tankowanie wody

Woda pitna na pokładzie samolotu wykorzystywana jest do parzenia kawy, podgrzewania jedzenia i w umywalkach pokładowych. W porcie lotniczym Düsseldorf International, zbiorniki samolotów o pojemności od 400 - 800 litrów są napełniane wodą dezynfekowaną przez specjalne pojazdy.

"Woda pitna przepływa przez filtr oraz separator do elektromagnetycznego miernika przepływu. Miernik ten przetwarza wartość przepływu na sygnał prądowy 4-20 mA, który jest przesyłany do systemu Grundfos Oxiperm Pro."

Dozowanie

Gdy pojazd jest napełniany wodą pitną, sytem Oxiperm Pro dozuje odpowiednią ilość dwutlenku chloru. Sytem ten wykorzystuje pompę napędzaną silnikiem krokowym, który zapewnia precyzyjne dozowanie dostarczanego dwutlenku chloru wykorzystując sygnał z miernika przepływu. Stężenie dwutlenku chloru jest sprawdzane w komorze pomiarowej przesyłającej wartości stężenia do rejestratora dwukanałowego. Niemieckie przepisy dotyczące wody pitnej nakazują rejestrowanie stężenia dwutlenku chloru lecz dla zintegrowanego systemu Oxiperm Pro nie jest to problemem. Możliwe jest nawet określenie wartości granicznej pozwalające na wyeliminowanie możliwości przedawkowania.

Zawartość zestawu

System Oxiperm dostarczany przez Grundfos pozwala spełnić przez lotnisko wszystkie normy i przepisy związane z wodą pitną. System ten składa się z następujących elementów:

 • 2 Oxiperm Pro 5 g ClO2 / h
 • Cyfrowej pompy dozującej DDI209
 • Dwóch komór pomiarowych AquaCell dla dwutlenku chloru
 • Urządzenia ostrzegającego o wykryciu gazu DIS-G
 • Rejestratora dwukanałowego
 • Nabywca urządzenia otrzymuje pomoc firmy Grundfos podczas rozruchu i serwis posprzedażny

Przepisy i normy

W celu spełnienia wszelkich standardów wody pitnej, Departament Zdrowia Publicznego pobiera co miesiąc próbkę wody z pojazdu zaopatrzeniowego. Woda pitna dla samolotów jet objęta specjalnym pakietem norm znanym jako DIN 2001/cześć 2., jak i europejskimi przepisami przemysłu lotniczego, a w przypadku Düsseldorf International Airport, przepisami niemieckimi. Ostatecznie istnieje rozporządzenie IATA (International Air Transport Association) dotyczące tankowania wody pitnej w samolotach, w którym stwierdza się, że samoloty mogą być tankowane wodą pitną na 30 minut przed startem.

Zabezpieczenie wody pitnej

Bezpieczne zaopatrzenie w wodę pitną

"W odpowiednich warunkach nawet dobrze zarządzane źródła wody pitnej mogą zostać zainfekowane przez mikroorganizmy. Bakterie rozmnażają się wówczas w zbiornikach, rurach i urządzeniach mających styczność z wodą. Uzdatnianie wody jest zatem ważnym elementem w utrzymaniu bezpieczeństwa źródła zaopatrzenia w wodę."

Typowe sposoby uzdatniania:

Dostęp do bezpiecznego źródła wody pitnej, w samolocie czy gdziekolwiek indziej, jest kluczowym aspektem. W tym celu stosuje się kilka metod uzdatniania wody. Poniżej przedstawiono wady i zalety zazwyczaj stosowanych rozwiązań. Wniosek jest oczywisty – najlepszym rozwiązaniem do uzdatniania i dezynfekcji wody jest dwutlenek chloru stosowany w systemie Oxiperm System Pro. Najczęściej stosowane sposoby uzdatniania wody:

• Dwutlenek chloru: Dwutlenek chloru nie wchodzi w reakcje z wodą, lecz zostaje
w niej fizycznie rozpuszczony. Zabija on mikroorganizmy występujące w wodzie poprzez nieodwracalne,
oksydacyjne zniszczenie możliwości transportu białek w żywych komórkach. Działa na bakterie, wirusy, grzyby i glony. W przeciwieństwie do innych metod, efektywnie usuwa biofilm, nawet przy niewielkich dawkach.

• Obróbka termiczna: Stosowana często w walce z bakterię Legionelli, którą można
spotkać w instalacjach wodnych. Woda w instalacji jest podgrzewana do temperatury powyżej 70 oC, w której bakteria ta ginie.

• Promieniowanie UV: Woda jest dezynfekowana poprzez promieniowanie ultrafioletowe o długości fali 254 nm. Do napromieniowywania wody wykorzystuje się żarówki UV. Promienie UV uszkadzają informację genetyczną oraz możliwości reprodukcji bakterii.

• Filtrowanie: Do procesu ultra- lub mikrofiltracji wykorzystuje się systemy membran filtrujące bakterie, wirusy, zawieszone w wodzie cząstki stałe oraz inne niepożądane elementy.

• Ozon: Ozon jest wytwarzany przez przepuszczanie tlenu przez silne pole elektryczne, dzięki któremu wytwarzany jest gaz ozonowy. Rozkłada się on bardzo szybko zaraz po wytworzeniu i musi być niezwłocznie wykorzystany. Jego działanie nie jest wybiórcze i wpływa nie tylko na związki organiczne ale także na wszystkie materiały podlegające utlenianiu, takie jak uszczelnienia rur i inne elementy instalacji.

• Chlorowanie: Do tego celu stosuje się trzy procesy, dezynfekcję chlorem gazowym, elektrolityczne wytwarzanie chloru i dozowanie ciekłego podchlorynu sodu lub wapnia. Wszystkie te metody wytwarzają kwas podchlorawy (HCIO), który działa w wodzie aktywnie jako dezynfektant. Metody te nie są aż tak efektywne jak w przypadku wykorzystania dwutlenku chloru.

Cechy charakterystyczne typowych rozwiązań do dezynfekcji
Cechy charakterystyczne typowych rozwiązań do dezynfekcji