Złoty Medal dla typoszeregu pomp TPE z wysokosprawnymi silnikami SaVer

19/02/2014

Złoty Medal dla typoszeregu pomp TPE z wysokosprawnymi silnikami SaVer

Złoty Medal MTP to jedna z najbardziej rozpoznawalnych nagród na polskim rynku, która jest przyznawana po wnikliwej ocenie ekspertów innowacyjnym produktom najwyższej jakości, odpowiadającym szeregu kryterium, wytworzonym w oparciu o najwyższej klasy technologie.

Sąd Konkursowy Złotego Medalu MTP na Międzynarodowych Targach Instalacyjnych INSTALACJE 2014 pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Edwarda Szczechowiaka (Politechnika Poznańska) przyznał w głosowaniu tajnym 16 równoważnych Złotych Medali MTP - wśród wyróżnionych produktów - laureatów został nagrodzony typoszereg pomp TPE z wysokosprawnymi silnikami SaVer

Zrównoważony rozwój

Przyjęta w Unii Europejskiej zasada zrównoważonego rozwoju w obszarze zużycia energii elektrycznej zaowocowała zaostrzeniem wymogów dotyczących produkcji pomp wodnych i napędów.

  • Wprowadzone rozporządzenia unijne:
  • 640/2009 dotyczące silników elektrycznych,
  • 547/2012 dotyczące pomp wodnych,
  • 641/2009 dotyczące bezdławnicowych pomp obiegowych,

jednoznacznie określiły minimalne poziomy sprawności energetycznej zarówno pomp jak i silników. Odpowiedzią na to wyzwanie, czołowych europejskich producentów pomp było wprowadzenie na rynek wysokosprawnych, elektronicznie sterowanych pomp z napędem w technologii magnesów trwałych. Firma Grundfos już w 2012 roku wprowadziła na rynek obiegowe, bezdławnicowe pompy. MAGNA3 z nową technologią komunikacji GRUNDFOS GO, spełniające już dziś wymagania energetyczne określone dopiero na 2015 rok.

TPE SaVer

Kolejnym etapem jest wprowadzenie na rynek typoszeregu pomp TPE z silnikami nowej generacji GRUNDFOS MGE-SaVer. GRUNDFOS MGE-SaVer to elektronicznie sterowany, synchroniczny silnik prądu zmiennego z rotorem z neodymowym magnesem trwałym. Zastosowanie tej nowatorskiej konstrukcji pozwoliło na uzyskanie sprawności energetycznej przewyższającej wymagania klasy IE4. Poniższy wykres ilustruje przykładowe porównanie sprawności silnika 3-fazowego SaVer z wymaganiami klas IE2 do IE4 oraz „starymi” silnikami MGE. Silniki SaVer znalazły zastosowanie jako napędy do wielu typoszeregów pomp dławnicowych Grundfos jak na przykład pompy obiegowe TPE a także CRE, NBE, NKE.

MGE SaVer
CRE, NBE SaVer
kliknij, aby powiększyć

Zakres mocy obsługiwany przez silniki SaVer to 0.25 kW do 2.2 kW. Oferowane są w wykonania na napięcie 1 x 230V oraz 3 x 400V.

Zakres prędkości obrotowej to 2000-5900 obr/min.

Poza unikatową konstrukcją silniki GRUNDFOS MGE- SaVer charakteryzują się również rozbudowanymi funkcjami sterowania i komunikacji.

Zintegrowana przetwornica częstotliwości umożliwia płynną regulację i dostosowanie obrotów pompy do aktualnych wymogów instalacji.

Modułowa budowa sterownika, oparta na kilku modułach funkcjonalnych i różnych panelach sterowniczych, umożliwia optymalne dopasowanie silnika do określonego typu napędzanej pompy.

W zależności od wybranego modułu funkcjonalnego – podstawowego, standardowego i zaawansowanego, SaVer oferuje zróżnicowaną listwę przyłączeniową . Zastosowanie szeregu konfigurowanych wejść/wyjść zarówno analogowych jak i cyfrowych umożliwia pełny monitoring pracy pompy.

Silniki SaVer przystosowane są również do komunikacji zewnętrznej w różnych protokółach komunikacyjnych np. Lon, Profibus,Modbus, BACnet . Wystarczy zainstalować wybraną kartę komunikacyjną CIM w module sterującym silnika aby sterować pompą w systemie Centralnego Zarządzania Budynkiem.

Inną formą komunikacji zewnętrznej z silnikami SeVer jest bezprzewodowa komunikacja radiowa ( GENIair) lub w podczerwieni z wykorzystaniem aplikacji GRUNDFOS GO .

Wykorzystując powszechnie używane urządzenia typu iPod, iPhone czy Smartphone, po zainstalowaniu odpowiedniej nakładki GRUNDFOS, otrzymujemy urządzenie do dwutorowej komunikacji bezprzewodowej ze wszystkimi elektronicznymi pompami GRUNDFOS. Zainstalowana aplikacja GRUNDFOS GO umożliwia pełne monitorowanie i sterowanie pracą pomp oraz generowanie i przesyłanie raportów.

GENIAir

Cechą silników SaVer, która otwiera nowe możliwości stosowania pomp jest możliwość pracy wielopompowej ( 2-4 pomp) w układzie równoległym bez stosowania nadrzędnego, zewnętrznego sterownika. Dzięki komunikacji radiowej GENIair pompy współpracują ze sobą w trybie pracy kaskadowej według algorytmu zapewniającego najwyższą sprawność.

astosowanie silników GRUNDFOS MGE-SaVer do napędu pomp TPE znacznie wzbogaciło zakres sterowania pompami tego sprawdzonego już typoszeregu. Jako podstawowe wykonanie zastosowano standardowy moduł funkcjonalny FM200 oferujący 2 konfigurowane wejścia analogowe, 2 konfigurowane wejścia/wyjścia cyfrowe, 2 wyjścia przekaźnika sygnału oraz wejście przetwornika ciśnienia GRUNDFOS a także podłączenie magistrali GENIbus.

Pompy TPE dostepne są w dwóch seriach: z przetwornikiem różnicy ciśnień zamontowanym fabrycznie - seria 2000 oraz seria 1000 bez przetwornika.

Pompy serii 2000 zostały wyposażone w zaawansowany, graficzny panel sterowania , stosowany również w pompach MAGNA3. Umożliwia on bezpośredni dostęp do wszystkich parametrów pracy pompy i pozwala na wybór poszczególnych funkcji sterowania.

GENIAir
GENIAir
Ekran
kliknij, aby powiększyć

Na ekranie widoczne są 4 zakładki Home, Status, Ustawienia i Assist, w których można dokonywać odpowiednio nastaw i odczytów parametrów. W zakładce Assist znajduje się przewodnik uruchomienia pompy pomagający dokonać niezbędnych nastaw. Pompy serii 1000 wyposażone zostały w standardowy panel sterowania umozliwiający nastawę wartości zadanej , trybu pracy MAX, MIN oraz STOP. Pozostałe funkcje i parametry pracy pompy dostepne są z wykorzystaniem aplikacji GRUNDFOS GO. W zależności od rodzaju zainstalowanego przetwornika sygnału prowadzącego pompa może realizować różne funkcje np. utrzymywanie stałego ciśnienia, stałej temperatury , stałego poziomu itd.

W obu panelach zastosowany został wskaźnik optyczny – GRUNDFOS EYE, umożliwiający wstępną ocenę stanu pracy pompy.

Wybór określonej serii pomp TPE determinuje również wachlarz dostępnych rodzajów regulacji.

W wypadku serii 2000 dostępne rodzaje regulacji dostosowane zostały do aplikacji dla których dedykowana jest pompa, czyli obiegowych ukladów ciepłowniczych i klimatyzacyjnych.

Seria 1000 oferuje szereg rodzajów regulacji wynikających z zainstalowanego przetwornika sygnału. Dostępne rodzaje regulacji zostały przedstawione w tabeli poniżej.

Rodzaje regulacji
kliknij, aby powiększyć

Wiele z wymienionych powyżej rodzajów regulacji dostępnych było w starszych wersjach pomp TPE. Na uwagę zasługują dwa nowe rodzaje regulacji AUTOADAPT i FLOWADAPT   AUTOADAPT dostosowuje charakterystykę regulacji pompy do parametrów pracy instalacji, wyznaczając optymalny punkt pracy.

Rodzaj regulacji FLOWADAPT stanowi połączenie AUTOADAPT i FLOWLIMIT, funkcji pozwalającej ograniczyć maksymalny przepływ do żądanej wartości.

Dzięki FLOWADAPT ustawienie wymaganego punktu pracy jest jeszcze bardziej precyzyjne. Ponadto, możliwość ustawienia wydajności pompy pozwala zrezygnować z zastosowania zaworów dławiących.

Silniki MGE-SaVer z pompami TPE oferują dodatkowo szereg praktycznych funkcji, wśród których można wymienić:

 - zmianę wartości zadanej poprzez zewnętrzny sygnał prądowy lub napięciowy
 - cyfrowy wybór jednej z 7 predefiniowanych wartości zadanych
 - automatyczną redukcję nocną
 - funkcję przekroczenia granicy ostrzegawczej
 - ustawienie rampy przyspieszenia i zwalniania.

Przedstawione powyżej możliwości sterowania i monitoringu pomp TPE z silnikami SaVer w połączeniu z wysoką sprawnością silników sprawiają, że pompy te mogą znaleźć szerokie zastosowanie w układach grzewczych. Szczególnie seria TPE 2000 przeznaczona do instalacji obiegowych, posiadająca dedykowane oprogramowanie, stanowi optymalne rozwiązanie dla wielu systemów grzewczych.

Wysoka sprawność silników SaVer, powyżej poziomu IE4 gwarantuje minimalne zużycie energii przy utrzymaniu pełnego komfortu użytkowania.

 

Opracował:
Ryszard Gawronek