Zastosowania przemysłowe: Uzdatnianie wody - ultrafiltracja

25/02/2016

Zastosowania przemysłowe: UZDATNIANIE WODY - ULTRAFILTRACJA

Płukanie wsteczne jest uruchamiane, kiedy filtry zaczynają zatykać się. Zatykanie się filtrów prowadzi do spadku wydajności produkcji czystej wody i wzrostu zużycia energii na uzdatnienie jednego metra sześciennego czystej wody. Aby tego uniknąć, system płukania wstecznego zaczyna działać i przywraca wyjściowy stan filtrów.

PŁUKANIE WSTECZNE

Płukanie wsteczne jest uruchamiane, kiedy filtry zaczynają zatykać się. Zatykanie się filtrów prowadzi do spadku wydajności produkcji czystej wody i wzrostu zużycia energii na uzdatnienie jednego metra sześciennego czystej wody. Aby tego uniknąć, system płukania wstecznego zaczyna działać i przywraca wyjściowy stan filtrów.

Korzyści

  • Przetwornice częstotliwości umożliwiają inteligentne wykorzystywanie pompy
  • Oszczędność wody
  • Oszczędność energii

Produkty

  • CR

STEROWANIE

Układ sterowania optymalizuje działanie instalacji i zapewnia, że wytwarza ona wodę o najlepszej jakości najniższym kosztem. Oznacza to utrzymywania właściwego ciśnienia na filtrach i przeprowadzanie płukania wstecznego, kiedy staje się to konieczne.

Korzyści

  • Inteligentny układ sterowania zarządza urządzeniami dozującymi
  • Niższy koszt wytworzenia oprogramowania
  • Oszczędność chemikaliów
  • Oszczędność energii

Produkty

  • CR, CM

SYSTEMOWA INTELIGENCJA NA ŻĄDANIE

Grundfos iSOLUTIONS oznacza dążenie do wyposażenia rozwiązań w inteligencję zapewniającą optymalne działanie systemów pompowych. Myślimy nie tylko o samej pompie i uwzględniamy cały system pompowy. Optymalizujemy sposób, w jaki pompy, napędy, sterowniki i osprzęt zabezpieczający, pomiarowy i komunikacyjny współdziałają jako elementy jednego systemu.

Grundfos iSOLUTIONS odpowiada na Twoje potrzeby i oczekiwania, łączy naszą specjalistyczną wiedzę i nasze know-how z najnowocześniejszymi, inteligentnymi technologiami pompowymi i dostarcza rozwiązania dla wszystkich zastosowań.

Dowiedz się więcej ze strony www.grundfos.pl/isolutions

Katalog techniczny Grundfos Product Center

Specyfikacje zawansowanych technologicznie produktów znajdują się w katalogu technicznym on-line Grundfos Product Center, który jest Twoim nieodpłatnym narzędziem ułatwiającym dobór i wymiarowanie urządzeń oraz udostępnia informacje techniczne i dokumentacje włącznie z instrukcjami obsługi, rysunkami CAD, instrukcjami i filmami serwisowymi.

www.grundfos.pl/dobor