Informacja w sprawie rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19 czerwca 2019 r.

24/06/2019

Dotyczy: informacja w sprawie rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

Szanowni Państwo,

informujemy, że w/w rozporządzenie z dn. 19 czerwca 2019 r. w § 14 wydłuża okres przejściowy do dnia 31 grudnia 2020 r. dla wyrobów, które zgodnie z przepisami obowiązującymi do dnia 31 grudnia 2016 r. nie były objęte obowiązkiem znakowania znakiem budowlanym. Oznacza to, że od dnia 1 lipca 2019 r. nie będzie obowiązku sporządzania Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych, nie są wymagane krajowe systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych oraz nie jest wymagane znakowanie wybranych wyrobów, w tym zespołów pomp do instalacji hydrantowych, znakiem budowlanym „B”.  

Dodatkowo informujemy, że Grundfos Pompy Sp. z o.o. już w roku 2018 złożył wnioski do Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowego Instytutu Badawczego im. Józefa Tuliszkowskiego o wydanie Krajowych Ocen Technicznych na wszystkie dostępne w swojej ofercie zestawy podnoszenia ciśnienia (nazywane potocznie zestawami hydroforowymi), tj.:    

  • zespół pomp Hydro Pac  
  • zespół pomp CMBE oraz CMBE TWIN
  • zespół pomp Hydro Solo-E       
  • zespół pomp Hydro Multi-S (na pompach poziomych CM i pionowych CR)
  • zespół pomp Hydro Multi-E (na pompach poziomych CM i pionowych CR)
  • zespół pomp Hydro MPC.   

Podsumowując, zgodnie z rozporządzeniem z dn. 19 czerwca 2019 r., do 31 grudnia 2020 r. będziemy posiadać wszystkie wymagane deklaracje oraz oznakowania na zespoły pomp do instalacji hydrantowych.


Grundfos Pompy Sp. z o.o.