Przetworniki wyróżnione Nagrodą Grundfos

03/10/2013

Grundfos przyznaje nagrodę profesorowi Nielsowi Peterowi Revsbechowi, który jest dr hab. na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Aarhus.

W Czwartek, 26 września 2013 roku firma Grundfos przyznała nagrodę w wysokości
1 000 000 Koron Duńskich profesorowi Nielsowi Peterowi Revsbechowi, który jest dr hab. na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Aarhus. Nagroda ta została wręczona na Akademii Paula Due Jensena, odbywającej się w Bjerringbro, w obecności m in. ministra finansów – Bjarne’a Corydon’a i starszego menadżera i rzecznika firmy Google.

Niels Peter Revsbech otrzymał nagrodę za swoje badania w dziedzinie przetworników
i wpływu środowiska naturalnego na rozwój mikroorganizmów. Badania te pozwoliły m.in.
na przełomowe odkrycie cyklicznych przemian tlenu i azotu w oceanach.


"Tym, co wyróżnia Nielsena Petera Revsbech’a jest to, że jest on jednocześnie praktykiem, badaczem inwestorem i odkrywcą, a jego praca znacząco przyczynia się do poszerzania wiedzy torującej drogę nowym podejściom do problemów ochrony środowiska na świecie"

Niels Due Jensen, Przewodniczący Fundacji Poula Due Jensena i członek jury.

 

Niels Peter Revsbech postrzega nagrodę Grundfos jako wskazówkę, że jego praca jest
"warta każdego grosza".

 


"Wspaniale jest otrzymać pochwałę od społeczności biznesowej. Nagroda i odpowiedź prasy przyczynią się do większego zainteresowania się moją dziedziną badań przez bystrych studentów"

Niels Peter Revsbech, zdobywca nagrody

 

Podczas swojej kariery, Niels Peter Revsbech rozwinął mikroczujniki charakteryzujące się dużą czułością. Okazały się one znacznie bardziej użyteczne od przetworników produkowanych obecnie komercyjnie lub przetworników wykorzystywanych przez
innych badaczy. Były one znaczącym elementem jego badań i pozwoliły lepiej zrozumieć proces przemiany azotu.

W rezultacie nowa wiedza zmusza do rewizji dotychczasowych badań prowadzonych na tym polu od dziesięcioleci. Dzięki temu udostępnione zostały nieznane dotąd możliwości zmniejszenia niedoboru tlenu w oceanach, w perspektywie długoterminowej i powstania nowych procesów stosowanych w oczyszczalniach ścieków.

 

 


"Wspólnie z moimi partnerami
i przy minimalnych środkach, byłem w stanie całkowicie zmienić postrzeganie tego, co dzieje się w bardzo ubogich w tlen częściach oceanów. Kluczem do zrozumienia był przetwornik tlenu, którego czułość była 1000 razy większa od swoich poprzedników"

Niels Peter Revsbech

Podczas gdy nagroda Grundfos w wysokości 250 000 DKK przyznawana jest jako nagroda osobistego uznania, 750 000 DKK przeznacza się specjalnie na finansowanie badań.
Niels Peter Revsbech planuje zainwestować te pieniądze w sprzęt laboratoryjny, aby skoncentrować się na rozwoju nowej i potencjalnie ważnej technologii przetworników.

Tym razem Nagroda Grundfos została przyznana przez Fundację Poula Due Jensena już po raz jedenasty. Głównym jej założeniem jest zapewnienie ciągłego rozwoju Grupy Grundfos oraz dystrybuowanie środków w formie dotacji dla projektów związanych z zasobami wodnymi i podobnych. W tym roku fundacja po raz pierwszy przyznała Stypendium Poula Due Jensena i Nagrodę za Innowacyjność Poul Due Jensena dla pracowników Grupy.