Dosing Bar - opis i prezentacja

18/06/2013

Dosing Bar

DosingBar powstał, by promować elektroniczne rozwiązania: pomiary, sterowanie, monitoring, podczas branżowych wydarzeń takich, jak targi i konferencje. Może być też wykorzystywany jako narzędzie treningowe podczas szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych dla klientów.

Pomysł

Wiele lat temu w Grundfos Polska powstała nietypowa konstrukcja prezentująca możliwości precyzyjnego dozowania przy wykorzystaniu pomp dozujących. Stacja dozująca składająca się z 4 pomp DME zintegrowana została z układem sterowania i stanowiła bazę poprzedniej wersji Dosing Bar’u. Jej główną funkcją była obsługa procesu nalewania napojów do szklanek według zdefiniowanych przez użytkownika proporcji. Po wielu latach zasłużonej pracy nadszedł czas na modernizację tej koncepcji i opracowanie nowoczesnego systemu, który zaprezentuje nieograniczone możliwości zaawansowanej technologii Grundfos i wszechstronność zastosowania pomp SMART Digital. DosingBar powstał, by promować elektroniczne rozwiązania: pomiary, sterowanie monitoring, podczas branżowych wydarzeń takich, jak targi i konferencje. Może być też wykorzystywany jako narzędzie treningowe podczas szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych dla klientów.

Koncepcja

W oparciu o pracę zespołową E-solutions Team* została opracowana koncepcja nowego DosingBar’u. Konstrukcja,
pod względem budowy, a także funkcjonalności przypomina pompę DDA w skali 6:1. Do obsługi dawkowania napojów, urządzenie wyposażone zostało w dotykowy monitor, na którym użytkownik może przygotowywać własną recepturę napoju. W przypadku szkoleń korzystamy z możliwości prezentacji na ekranie analogicznego menu, jakie posiadają pompy DDA.

Układ pracujący na wspólny kolektor lub naczynie, został zbudowany w oparciu o 4 pompy DDA Smart Digital. Każda z pomp, dozując zadaną dawkę ma dostarczać do szklanki inne medium (np. sok, napój gazowany). Głowica pompy wykonana ze stali nierdzewnej oraz elastyczne przewody przystosowane są do tłoczenia 50% alkoholu etylenowego. Cały zestaw można obsługiwać zdalnie z dowolnego miejsca, przez przeglądarkę internetową (łatwa obsługa na urządzeniach mobilnych typu iPad).

Technologia

Układ automatyki oparty jest o sterownik PLC S7-1200 1212 AC/DC/RLY z kartą Profibus typu Master. Każda z pomp jest wpięta w sieć profibus poprzez moduł E-box z ekspanderem profibusowym CIM 150. W warstwie sprzętowej pompa DDA komunikuje się z E-boxem poprzez protokół GENIbus. W E-box następuje konwersja protokołów na profibus. Sterownik PLC, jako jednostka nadrzędna w sieci profibus poprzez kartę komunikacyjną, odpytuje
i zadaje wartości sterujące z ramki rejestrów pomp. Aby zapewnić poprawne odpytywanie, każda z pomp ma na sieci swój adres profibusowy. Od strony oprogramowania w sterowniku w managerze urządzeń należało nadać poszczególnym E-boxom adres profibusowy i skorelować go z warstwą sprzętową – poprzez wybranie odpowiedniego adresu na przełącznikach w E-box.

Każda pompa od strony sterownika jest widziana, jako rejestr – ramka. Zadawaniei odpytywanie parametrów z ramki polega na zapisywaniu lub odczytywaniu poszczególnych elementów. Po zebraniu ramki z każdej z pomp – następuję połączenie danych w ramkę przekazywaną do SCADY. W warstwie fizycznej do komunikacji z komputerem wizualizacyjnym wykorzystano protokół profinet oparty o TCP/IP. SCADA przetwarza każdy
z elementów i wizualizuje pracę poszczególnych pomp.

Do komunikacji ze SCADA (komputerem wizualizacyjnym) wykorzystywana jest sieć WI-FI (TCP/IP) z wykorzystaniem GPRS.