Ważne ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa użytkowania agregatu Grundfos Conlift

01/06/2015

Conlift

Niniejsze ostrzeżenie dotyczy bezpieczeństwa użytkowania agregatów CONLIFT wyprodukowanych do 47 tygodnia 2007 roku. Agregaty wyprodukowane w tym okresie,w określonych sytuacjach mogą stwarzać niebezpieczeństwo grożące samozapaleniem.

WAŻNE OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA GRUNDFOS CONLIFT

Ponieważ bezpieczeństwo użytkowników oraz niezawodność produktów jest dla nas priorytetem, zdecydowaliśmy się opublikować następującą informację:

Grundfos niniejszym publikuje ostrzeżenie w sprawie bezpieczeństwa użytkowania modelu agregatów CONLIFT wyprodukowanych przed lub w 47 tygodniu w 2007 roku. Urządzenia wyprodukowane w tym okresie, w określonych sytuacjach mogą stwarzać zagrożenie samozapaleniem.

CONLIFT jest agregatem pompowym służącym do odprowadzenia kondensatu używanym zarówno w budownictwie publicznym, jaki i w domach jednorodzinnych. Produkty te są stosowane tam, gdzie nie jest możliwe grawitacyjne odprowadzanie kondensatu lub gdy źródło kondensatu znajduje się poniżej poziomu kanalizacji. Typowym zastosowaniem agregatów CONLIFT jest usuwanie skroplin z kotłów kondensacyjnych, przewodów kominowych, klimatyzacyjnych, pochłaniaczy wilgoci i urządzeń chłodniczych.

Urządzenia objęte ostrzeżeniem wyglądają tak, jak na zdjęciu powyzej.

Na podstawie własnych badań Grundfos stwierdził, że silniki modeli wyprodukowanych przed lub w 47 tygodniu w 2007 roku zasilane z instalacji elektrycznej z bezpiecznikami powyżej 10 A mogą ulegać przegrzaniu i stanowić przyczynę zapalenia się pompy.

Wszystkie modele agregatów CONLIFT wyprodukowane od 48 tygodnia 2007 nie stwarzają żadnego zagrożenia, gdyż różnią się konstrukcyjnie od wcześniejszego modelu.

W przypadku stwierdzenia użytkowania modelu CONLIFT wyprodukowanego przed lub w 47 tygodniu 2007 roku, Grundfos wzywa klientów do natychmiastowego kontaktu z najbliższym Autoryzowanym Serwisem Grundfos lub z uprawnionym instalatorem w celu demontażu urządzenia. Grundfos zobowiązuje się do bezpłatnej wymiany wadliwego urządzenia na nowe i pokryje koszty wymiany. Szczegóły procedury wymiany określone są warunkami wzajemnej współpracy Autoryzowanego Serwisu i Grundfos.

Wykaz Autoryzowanych Seriwsów Grundfos - znajdziesz TUTAJ

PODJĘTE DZIAŁANIA NAPRAWCZE

1) Grundfos wymieni urządzenie CONLIFT objęte ostrzeżeniem (produkcja przed lub w 47 tygodniu 2007r.) zastępując go nowym agregatem CONLIFT. Wymiana dla użytkownika końcowego jest bezpłatna, a Grundfos pokryje wszystkie uzasadnione koszty związane z wymianą produktu

2) Ryzyko samozapalenia urządzenia jest mało prawdopodobne, ale nie może być wykluczone. Dlatego w celu uniknięcia ryzyka, Grundfos zaleca odłączenie urządzenia od zasilania elektrycznego wraz z odłączeniem głównego urządzenia, aż do czasu wymiany.

3) Grundfos w stosownych publikacjach poinformował dystrybutorów, instalatorów i użytkowników końcowych o ostrzeżeniu dotyczącym CONLIFT. Do sieci Autoryzowanych Serwisów w całej Polsce została rozesłana stosowna informacja i procedura wymiany urządzeń objętych ostrzeżeniem bezpieczeństwa.

4) Grundfos opublikował informację z ostrzeżeniem na odpowiednich stronach internetowych Grundfos i jako producent oferuje dalszą pomoc i szczegółowe informacje udzielane także telefonicznie (infolinia 801 112 112 oraz 61 650 13 00) lub poprzez korespondencję email na adres service_gpl@grundfos.com

INSTRUKCJA IDENTYFIKACJI WADLIWEGO CONLIFTA

(pobierz instrukcję identyfikacji w formie .pdf)

 

Przepraszamy za wszelkie niedogodności i jednocześnie zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań by problem związane z CONLIFT rozwiązać bez ryzyka dla użytkownika.
 

Conlift - instrukcja identyfikacji