Pompy MAGNA3 eliminują potrzebę instalowania zaworów dławiących w instalacjach grzewczych lub chłodniczych.

No need for separate energy meters or throttling valves
Jak działa FLOWLIMIT?
RYSUNEK 1: MAGNA3, z aktywną funkcją FLOWLIMIT, redukuje ryzyko nadmiernego przepływu przez ustalenie wartości maksymalnej i utrzymuje ciśnienie w systemie, obniżając tym samym ogólne zużycie energii.

W Twoim budynku wielka ilość rur tworzy zawikłany labirynt, a Ty musisz zainstalować system HVAC. Musisz uwzględnić mnóstwo czynników, w tym straty ciśnienia w rurociągach i kształtkach. Rozważyć musisz także wielkość i moc pompy.

Na XI Światowym Kongresie REHVA Clima 2013 w Pradze pojawiło się stwierdzenie, że około dwóch trzecich pomp pracuje z pełną wydajnością przez cały czas ich eksploatacji, podczas gdy jest ona konieczna tylko przez 5% tego czasu, co dobrze ilustruje, jak trudnym zagadnieniem jest równowaga w systemach HVAC.

Naszym zdaniem pompa Grundfos MAGNA3 zmieni ten stan rzeczy dzięki szeregowi innowacji. Oprócz silnika wykorzystującego obniżającą straty energii w pompie technologię magnesów trwałych i czujnika, który dokładnie mierzy natężenie przepływu przez pompę, MAGNA3 dysponuje technologią FLOWLIMIT , która zapewnia użytkownikowi precyzyjne sterowanie wydajnością pompy.


"Pompa MAGNA3 utrzymuje w obiegu dokładnie tę ilość wody, jaka zostanie jej zadana."

Anders Nielsen, kierownik projektu Grundfos MAGNA3

ZDJĘCIE: Inteligentny sterownik Grundfos GO do zdalnego konfigurowania, sterowania i monitorowania pomp. Współpracuje on z wszystkimi e-pompami Grundfos i może komunikować się z nimi zarówno drogą radiową, jak i w podczerwieni. Zakres udostępnianych przez sterownik danych umożliwia monitorowanie punktu pracy, zużycia energii, temperatury medium, natężenia przepływu i liczby godzin pracy. Aplikacja jest dostępna w wersjach na urządzenia z systemami operacyjnymi Apple iOS i Android.

Zastosowanie MAGNA3 z FLOWLIMIT  umożliwia określenie maksymalnej wydajności

“Jeżeli spojrzysz na wykresy wydajności innych pomp, „ wyjaśnia Anders Nielsen, kierownik projektu MAGNA3, “krzywe po prostu biegną przed siebie, potencjalnie bez końca. My możemy teraz na takich wykresach nakreślić linię prostopadłą do osi x w tym miejscu, w którym mówimy naszym pompom, że odpowiada ono ich maksymalnej wydajności (patrz: rysunek 1).Mogą one dochodzić tak daleko i pompować tylko tyle wody, ale nie więcej.”

Wcześniej było to zadanie zaworów dławiących, które nie pozostawały w żadnym bezpośrednim związku z samą pompą i nie były w stanie wpływać na jej wydajność. „To tak, jakby zasilać silnik samochodu paliwem w ilości potrzebnej do jazdy z prędkością 100 km/h, ale jednocześnie chcieć jechać w prędkością 60 km/h i w tym celu używać hamulca do zmniejszania prędkości, „ mówi Anders Nielsen. „To nieefektywny sposób, tak w przypadku jazdy samochodem, jak i w przypadku eksploatacji pompy. A ponadto bardzo nieekonomiczny.”

Ponieważ natężenie przepływu może być teraz kontrolowane przez pompę, równoważenie systemu jest dużo łatwiejsze, przy czym margines błędów jest dużo mniejszy. Jeżeli system został zaprojektowany na pracę z wydajnością 100 m3/h i z taką wydajnością pracuje, to można powiedzieć, że jego projektant odniósł sukces. Ale w rzeczywistej eksploatacji występuje jeszcze wiele innych zmiennych. Kiedy strata tarcia będzie dużo mniejsza od przyjętej przy projektowaniu, to pompa będzie pracować w wielce nieefektywny sposób. Przykładowo, jeżeli użytkownik pozostawi otwarte okno nie wyłączając grzejnika, pompa będzie pompować coraz większą ilość wody, aby utrzymać parametry, co doprowadzi do marnotrawstwa energii.

MAGNA3 jako doskonałe narzędzie do równoważenia systemu

Równowaga jest jednym z najtrudniejszych aspektów systemów HVAC, ale MAGNA3 z FLOWLIMIT może pomóc w rozwiązywaniu większej części tej łamigłówki.

“MAGNA3 umożliwi Ci zrównoważenie części systemu, „ mówi Anders Nielsen. “Po jej zainstalowaniu w określonej części instalacji – niezależnie od średnicy rury i pośrednio od wielkości potencjalnej straty tarcia – MAGNA3 będzie utrzymywać w obiegu dokładnie tę ilość wody, jaką jej zadasz.”

Dodatkowo narzędzie Grundfos GO do sterowania inteligentnymi urządzeniami Grundfos zwiększa funkcjonalność FLOWLIMIT, zapewniając operatorowi systemu pełną kontrolę w zakresie udostępnianym bezpośrednio przez samą pompę. O ile równoważenie systemu za pomocą zaworów dławiących jest niełatwym zadaniem, to MAGNA3 pozwala operatorom wyposażonym w mobilny sterownik lub smartfon z iOS względnie Android na prowadzenie dialogu z pompą.

Raporty z eksploatacji pompy mogą być udostępniane elektronicznie, a użytkownicy mogą kontrolować szereg zmiennych, włącznie z temperaturą, i szybko wprowadzać korekty.

Przykład instalacji

Do jakich systemów nadaje się MAGNA3? Anders Nielsen podaje przykład budynku złożonego z czterech skrzydeł. Zgodnie z dotychczasowym rozumieniem technologii pompowania każde skrzydło dysponowałby zaworem dławiącym.   MAGNA3 znakomicie upraszcza system. Kiedy instalujesz MAGNA3, możesz zrezygnować z zaworów dławiących (patrz: rysunki 2 i 3).
 

RYSUNEK 2: Schemat tradycyjnej instalacji HVAC. Występują tu układy zmieszania zzaworami dławiącymi za każdą pompą. Oddzielne liczniki energii służą do rejestracji przepływów energii we wschodnim, w zachodnim, północnym i południowym skrzydle budynku.
 

Jak widać, system można znacznie uprościć, eliminując dodatkowe elementy i redukując koszty montażu i konserwacji, ponieważ MAGNA3 realizuje trzy funkcje. Działa ona jako pompa, ale udostępnia także dane o zużyciu energii i eliminuje potrzebę instalacji dedykowanych zaworów dławiących. W przypadku instalowania sieci w budynku, w którym nie było system HVAC, niższe będą także koszty uruchamiania, co oznacza, że w dłuższym okresie pompa MAGNA3 spłaci się sama.
 

RYSUNEK 3: Ta sama instalacja wyposażona w pompy MAGNA3 z FLOWLIMIT. Oddzielne liczniki energii i zawory dławiące zostały wyeliminowane.

ZDJĘCIE: Pompy MAGNA3 eliminują potrzebę instalowania zaworów dławiących w instalacjach grzewczych lub chłodniczych.

Anders Nielsen przytacza jasną opinię jednego z uczestników zorganizowanego przez Grundfos warsztatu na światowym kongresie REHVA World Congress Clima 2013: “Jeśli nie muszę kupować zaworu dławiącego i licznika energii, to oszczędzam na kosztach początkowych. A pierwszym krokiem do zwiększenia efektywności jest poznanie efektów działania systemu. Tę wiedzę zapewniają nam pomiary energii i zdolność do śledzenia wyników  na żywo w trybie on-line.”

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o pompach MAGNA3


    Facebook Twitter LinkedIn