ZSOŚ w Lesznie

Zespół Szkół Ochrony Środowiska to szkoła z wieloletnią tradycją kształcenia zawodowego. Dnia 01.09.1965r. utworzono Zasadniczą Szkołę Zawodową Dokształcającą w Lesznie.

Przez wiele lat funkcjonowania szkoły zmieniana była nazwa. Wraz z nazewnictwem zmieniały się profile kształcenia dostosowane do potrzeb rynku. Kształcenie zawodowe zostało uzupełnione o szkoły średnie techniczne. Ostatecznie 1 września 2002r. szkole nadano nazwę Zespół Szkół Ochrony Środowiska.

Szkoła posiada doskonałą, fachową kadrę z dużymi osiągnięciami. Placówka współpracuje z zakładami pracy, zatrudniającym pracowników młodocianych. Uczniowie doskonalą swoje umiejętności także w CKP w Lesznie.
 

> Pobierz film z przebiegu prac konkursowych