ZSB w Nowym Sączu

Nowy Sacz (2)

Zgodnie z założeniami konkursu „Młody Instalator” zaprojektowano i wykonano stanowisko pokazowo – dydaktyczne tj. instalację wody użytkowej oraz kanalizacji  w oparciu o dostarczone  materiały:

  • elektryczny podgrzewacz wody POC.D-5 LUNA firmy KOSPEL;
  • stelaże: pod wc i umywalkę firmy GEBERIT;
  • miskę ustępową  i umywalkę firmy SANITEC KOŁO;
  • baterie umywalkową stojącą firmy KLUDI wraz z syfonem firmy SCHELL;
  • pompę do ścieków SOLOLIFT 2 CWC-3 50hz firmy GRUNDFOS;
  • pompę wodociągową MQ 3-35A-O-A 0,85kW firmy GRUNDFOS;
  • ruraż i kształtki do wody i ścieków  firmy GEBERIT, system: Mepla, Silent PP

Dodatkowo  wykorzystano istniejącą  instalację  solarną  z zasobnikiem c.w.u. i  włączono ją w układ.

Część praktyczna konkursu została poprzedzona szkoleniami przeprowadzonymi przez organizatorów, dzięki którym młodzież mogła zapoznać się z technologią produkcji i  montażu ww. urządzeń i materiałów. (zał.1)

Pierwszym etapem realizacji projektu było ustalenie koncepcji budowy stanowiska w pomieszczeniu warsztatów szkolnych, w wyniku którego powstał schemat ideowy proponowanej instalacji. (zał.2)

Następnie przystąpiono do robót ogólnobudowlanych, które swoim zakresem obejmowały: modernizację instalacji elektrycznej, tynkowanie ścian, budowę pomocniczej ścianki z regipsu, szpachlowanie ścian, ułożenie płytek ceramicznych. (zał.3)

W kolejnej fazie projektu zmontowano instalację wody użytkowej oraz kanalizacji. (zał.4)

Opis rozwiązania:

W wykonanym układzie woda użytkowa doprowadzona jest do odbiorników (wc, umywalka) ze studni zlokalizowanej pod posadzką za pomocą układu hydroforowego MQ 3-35 firmy GRUNDFOS. Realizacja przygotowania ciepłej wody użytkowej odbywa się początkowo poprzez zainstalowany układ solarny, a w następnie przez pojemnościowy podgrzewacz wody POC.D-5 LUNA. Zamontowany podgrzewacz stanowi zabezpieczenie ciągłości dostawy ciepłej wody o zadanej temperaturze, w przypadku  niedogrzania jej poprzez układ solarny. Tak zmontowany układ zapewnia nam komfortowe korzystanie z instalacji c.w.u. przy jednoczesnym obniżeniu kosztów eksploatacyjnych i maksymalnym wykorzystaniu energii odnawialnej.

Ścieki z umywalki i wc odprowadzane są grawitacyjnie do agregatu pompowego SOLOLIFT 2CWC skąd przepompowywane są do sieci kanalizacyjnej.  Po montażu instalacji wod – kan przeprowadzono próbę szczelności. Prace wykonano zgodnie ze sztuką budowlaną,  wytycznymi zawartymi w katalogach producentów  oraz z obowiązującymi przepisami BHP.

Projekt realizowali uczniowie kl. 3c, zawód: Technik urządzeń sanitarnych pod opieką nauczycieli: mgr inż. Marty Orzeł oraz Stanisława Dutki.

 

ORGANIZATOROM  KONKURSU SKŁADAMY SERDECZNE PODZIĘKOWANIA .