ZSB im. Kazimierza Wielkiego w Radomiu

Szkoła nasza należy do tych nielicznych w mieście, województwie, a także kraju, które swoją działalność dydaktyczną i wychowawczą rozpoczęły z chwilą odzyskania przez Polskę  niepodległości i powstania II Rzeczypospolitej.

Miało to miejsce w październiku 1919 r.

Placówka kilkakrotnie zmieniała swoją nazwę oraz siedzibę,  obecnie pod nazwą „Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego” mieści się w budynku przy ulicy Kościuszki 7.

Początkowo była to typowo męska szkoła, nielada sensacją było pojawienie się w roku szkolnym 1949/50 trzech pierwszych dziewcząt.

Obecnie "Budowlanka" jest szkołą koedukacyjną, w której uczniowie mogą się kształcić w różnych typach szkół – nie tylko budowlanych.

Wybrane zdjęcia z montażu: