ZSB im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie

ZSB im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie

Uczniowie naszej szkoły kształcący się w zawodzie technik urządzeń sanitarnych wzięli udział w ogólnopolskim programie „Młody Instalator” pod patronatem MEN.

Celem programu było to, aby uczniowie mieli możliwość poszerzenia wiedzy i nabycie praktycznych umiejętności z zakresu doboru, montażu i eksploatacji podstawowych elementów instalacji sanitarnych występujących w budynkach mieszkalnych.

Patronat nad projektem dla uczniów z 10 szkół budowlanych w Polsce, objęły wiodące firmy instalacyjne wspierając rozwój zawodu instalatora.

W ramach projektu do szkół przekazano urządzenia i materiały do wykonania modelowych instalacji oraz przeprowadzono szkolenia z najnowocześniejszych technologii stosowanych w instalacjach sanitarnych

> Zobacz prezentację przygotowaną przez Zespół Szkół
Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie

ZSB im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie