CKZiU nr 1 w Przemyślu

Przemyśl

Program „ Młody Instalator”

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Przemyślu
Klasa III TUS

WSTĘP

Program „ Młody Instalator” to przedsięwzięcie, które miało za zadanie wzbudzenie
zainteresowania u młodzieży nowoczesnymi technologiami stosowanymi w branży sanitarnej. Nasza szkoła, jako jedna z dziesięciu w Polsce, miała możliwość przystąpienia do tego programu. W pierwszym etapie zostaliśmy przeszkoleni przez firmy będące partnerami i współorganizatorami tego konkursu, a następnie w oparciu o nabytą wiedzę przystąpiliśmy do wykonania instalacji pokazowo – dydaktycznej. Umiejętności zdobyte podczas szkoleń okazały się bardzo przydatne podczas wykonywania instalacji i montażu poszczególnych urządzeń.

OPIS TECHNICZNY

 • 1. Podstawa opracowania:
      - wytyczne organizatorów programu „ Młody Instalator”,
      - materiały szkoleniowe firm:
      Grundfos Pompy Sp. z o.o.
      Geberit Sp. z o.o.
      Kludi Armaturen Sp. z o.o.
      Schell Polska Sp. z o.o.
      Sanitec Koło grupa Geberit
      Kospel S.A.

2. Cel opracowania:

Celem opracowania było zaprojektowanie i wykonanie instalacji pokazowo – dydaktycznej z wykorzystaniem urządzeń i materiałów przekazanych przez producentów.

 

3. Opis instalacji:

Woda doprowadzana jest do studni z wewnętrznej instalacji wodociągowej .Poziom wody w studni regulowany jest zaworem pływakowym. Pompa hydroforowa Grundfos MQ3-35 czerpie wodę ze studni i tłoczy ją do instalacji wody zimnej wykonanej z rur  wielowarstwowych systemu Geberit Mepla łączonych przez zaprasowywanie.

Instalacja wodociągowa zaopatruje w wodę umywalkę firmy Koło, elektryczny podgrzewacz pojemnościowy OSV-20 firmy Kospel oraz zbiornik spłukujący miski ustępowej (Koło). Umywalka wyposażona jest w baterię czerpalną jednouchwytową (Kludi) oraz syfon butelkowy (Schell) .Zarówno umywalka jak i miska ustępowa zamontowane są na stelażach montażowych do zabudowy lekkiej firmy Geberit.

Ścieki z umywalki doprowadzane są podejściem kanalizacyjnym Φ 50 PP Silent do pompy ściekowej Grundfos Sololift2 C-3 a następnie przetłaczane są do zbiornika górnego przewodem PE- HD Φ 32 firmy Wavin skąd przepływają do złoża filtracyjnego piaskowego z warstwą jonitu. Oczyszczone ścieki szare dopływają do zbiornika spłukującego miski ustępowej.

Przewidziany jest pobór próbek wody ze zbiornika górnego a także po przejściu ścieków przez złoże filtracyjne. Ścieki z miski ustępowej odprowadzone są do istniejącej instalacji kanalizacyjnej. Zbiornik górny wykonany jest ze szkła i wyposażony jest w przelew podłączony do instalacji kanalizacyjnej. Zadaniem zainstalowanego modelowego złoża filtracyjnego jest oczyszczenie ścieków szarych odprowadzanych z umywalki (usunięcie mętności, barwy, zanieczyszczeń mechanicznych oraz zmiękczenie wody.

W celu prawidłowego działania złoża filtracyjnego należy przepłukiwać je raz na tydzień 20% roztworem soli w celu regeneracji warstwy jonitu oraz okresowo poddawać procesowi dezynfekcji ogólnie dostępnymi preparatami zawierającymi nieorganiczne związki chloru np. Benamin SPOREX w dawce od 0,2 – 0,8 mg/l wody. Instalacja wodociągowa zabezpieczona jest przed wtórnym zanieczyszczeniem wody za pomocą przerwy powietrznej w zbiorniku spłukującym miski ustępowej.

W najwyższym punkcie instalacji zainstalowano zawór odpowietrzający. Po wykonaniu instalacji została przeprowadzona próba szczelności instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej.

 

4. Zakres prac montażowych:

 • Montaż ścianki z płyt OSB na profilach stalowych.
 • Wyznaczenie miejsc montażu pompy hydroforowej, podgrzewacza pojemnościowego oraz stelaży montażowych do umywalki i miski ustępowej.
 • Wykonanie studni w komorze instalacyjnej.
 • Wyznaczenie trasy prowadzenia przewodów i miejsc zamontowania uchwytów.
 • Próbne zamontowanie stelaży.
 • Wykonanie prac wykończeniowych na ściance OSB.
 • Montaż zbiornika górnego.
 • Zamontowanie elektrycznego podgrzewacza ciepłej wody użytkowej.
 • Zamontowanie stelaży pod umywalkę i miskę ustępową.
 • Podłączenie instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej do zaworów kątowych na stelażu umywalkowym.
 • Podłączenie instalacji wody zimnej do zaworu kątowego odcinającego dopływ wody do miski ustępowej.
 • Połączenie przewodów instalacji wodociągowej.
 • Przeprowadzenie próby szczelności
 • Wykonanie obudowy stelaży montażowych z płyt gipsowo – kartonowych.
 • Zamontowanie umywalki wraz z baterią czerpalną oraz syfonem.
 • Wykonanie podejścia kanalizacyjnego do pompy ściekowej.
 • Montaż przewodu tłocznego i doprowadzenie go do zbiornika górnego.
 • Wykonanie złoża filtracyjnego.
 • Montaż złoża filtracyjnego.
 • Wykonanie odprowadzenia instalacji ze złoża do zbiornika spłukującego miski ustępowej oraz do punktu poboru próbek.
 • Próba działania instalacji.

Wszystkie czynności montażowe prowadzone były z zachowaniem zasad BHP pod nadzorem nauczycieli prowadzących zajęcia teoretycznej nauki zawodu: Ewy Mazur, Małgorzaty Pelli – Mazur oraz Grzegorza Górala.

 

4. Podsumowanie.

Program „ Młody Instalator” dał możliwość uczniom klasy Technik Urządzeń Sanitarnych zapoznania się z nowoczesnymi rozwiązaniami z zakresu instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych. Wykonanie stanowiska pokazowo- dydaktycznego było dużym wyzwaniem zarówno w zakresie opracowania koncepcji, zaprojektowania oraz montażu. Podczas pracy nad instalacją wyniknęło kilka trudności i wymusiło to zastosowanie niestandardowych rozwiązań.

Ostateczny wynik pracy okazał się satysfakcjonujący. Była to okazja do wykazania się wieloma umiejętnościami takimi jak: organizacja stanowiska pracy, współpraca z kolegami oraz wykazanie się zdolnościami manualnymi w innych dziedzinach niż wykonywanie instalacji a także wykorzystanie wiedzy informatycznej w zakresie obsługi programów AutoCad, Media Movie Maker i innych.

Zawód Technik Urządzeń Sanitarnych i Monter Sieci, Instalacji i Urządzeń Sanitarnych to zawody przyszłości, wymagające jednak ciągłego doszkalania się w zakresie innowacyjnych rozwiązań w technice sanitarnej i grzewczej. Dlatego taka forma szkoleń i konkursów jest dla uczniów motywacją do nauki a w przyszłości do pracy w zawodzie.

Przekazane materiały i urządzenia do wykonania stanowiska pokazowo – dydaktycznego będą wykorzystywane do nauki na zajęciach teoretycznych i praktycznych. Pracownia instalacyjna została wzbogacona o rzeczywisty, działający układ z możliwością poboru próbek oczyszczonych ścieków co przyda się funkcjonującej w szkole klasie Technik Ochrony Środowiska.

Opiekunowie:
Ewa Mazur
Małgorzata Pella – Mazur
Grzegorz Góral