2016

Konkurs "Młody Instalator" 2016

Grundfos wspiera przyszłych instalatorów

W minionym roku szkolnym odbyła się II edycja programu „Młody Instalator”, do którego udziału zostało zaproszonych 10 wybranych szkół zawodowych o kierunku kształcenia inżynieria sanitarna. Dzięki powodzeniu I edycji programu, obecny uzyskał honorowy patronat Ministra Edukacji Narodowej. Projekt zainicjowany i nadzorowany przez Grundfos Pompy, współorganizowany był przez czołowe firmy z branży techniki sanitarnej: Schell, Kludi, Kospel oraz Geberit.

Głównym celem programu „Młody Instalator” było wzbudzenie u młodzieży zainteresowania nowoczesnymi technologiami stosowanymi w instalacjach sanitarnych i ciepłowniczych oraz nabycie przez uczniów umiejętności praktycznych zwiększających ich konkurencyjność na rynku pracy.

W ramach projektu w każdej szkole przeprowadzono 5 szkoleń o charakterze warsztatowym oraz interaktywne wykłady wygłaszane przez doświadczonych specjalistów z firm współorganizujących przedsięwzięcie.

W szkoleniach uczestniczyli także przedstawiciele regionalnych wyższych uczelni technicznych, zachęcając uczniów do studiowania na kierunkach sanitarnych i ciepłowniczych.

Integralną częścią programu był konkurs na budowę stanowiska pokazowo-dydaktycznego. Grupy uczniowskie wzbogacone o szeroką wiedzę teoretyczną miały za zadanie stworzenie instalacji według własnego projektu z urządzeń przekazanych przez producentów. Prace odbywały się pod nadzorem nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz inżynierów spośród pracowników firm współorganizujących przedsięwzięcie.

Uczniowie zaangażowani w projekt otrzymali Certyfikowane Dyplomy uczestnictwa.

Wykonane stanowiska dydaktyczne zostały ocenione przez specjalnie powołaną Komisję Konkursową, w której skład wchodzili przedstawiciele firm współorganizujących projekt. Na posiedzeniu Komisji wyłonieni zostali zwycięscy przedsięwzięcia „Młody Instalator” 2015/2016, którym przyznano cenne nagrody.

Tegorocznym laureatem konkursu został Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Bochni, którego uczniowie wykonali bardzo starannie oryginalne stanowisko pokazowo-dydaktyczne z wykorzystaniem zbiornika wody wykonanego z dębowej beczki (na zdjęciu).

Zbudowane przez uczniów stanowiska dydaktyczne będą nieocenioną pomocą na wiele lat w procesie kształcenia kolejnych roczników przyszłych instalatorów.

Mamy nadzieję, że dzięki programowi „Młody Instalator” zwiększy się zainteresowanie uczniów zawodem instalatora i w efekcie wzrośnie liczba osób czynnie wykonujących ten atrakcyjny w Polsce i w innych krajach europejskich zawód.

Wręczenie certyfikatów
Wręczenie certyfikatów