ZSP nr 3 w Łodzi

Materiały udostępnione przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łodzi

 

Podczas budowy stanowiska zostały wykorzystane materiały, przekazane nieodpłatnie przez firmy patronackie "Programu Szkoleniowego Młody Instalator". Dostarczone materiały stanowią asortyment firm wspierających wykonanie projektu, które są wiodącymi na rynku w branży instalacyjnej. Przekazane przez organizatorów materiały to:

 • dwie pompy (kanalizacyjne i do zimnej wody) - Grundfos Pompy Sp. z o.o.
 • bateria umywalkowa i umywalka - Sanitech Koło Sp. z o.o.
 • syfon i armatura odcinająca - Schell Polska Sp. z o.o.
 • rury i kształtki dla instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych - Wavin S.A.

Aby wykonać projekt prace wykonywane były w trzech etapach.

W pierwszej kolejności zostały rozplanowane materiały. Każdy z uczniów przedstawił swój projekt przygotowania instalacji wodno-kanalizacyjnej. W wyniku dyskusji wybrano rozwiązanie, które zostało wdrożone do realizacji. Podczas prac projektowych został opracowany niniejszy rysunek przedstawiający proponowany schemat stanowiska. W celu uzyskania pracy pompy zaprojektowano przeźroczysty zbiornik i rury z włókna węglowego.

W pierwszej kolejności zostały rozplanowane materiały. Każdy z uczniów przedstawił swój projekt przygotowania instalacji wodno-kanalizacyjnej. W wyniku dyskusji wybrano rozwiązanie, które zostało wdrożone do realizacji. Pdoczas prad projektowych został opracowany niniejszy rysunek przedstawiający proponowany schemat stanowiska. W celu uzyskania pracy pompy zaprojektowano przeźroczysty zbiornik i rury z włókna węglowego.

Na drugim etapie, uczniowie przygotowali miejsce do montażu potrzebnych urządzeń. Zakres prac przygotowawczych obejmował roboty ogólnobudowlane związane z montażem płyt gipsowo-kartonowych, na których zostały ułożone płytki ceramiczne w celu stworzenia warunków zbliżonych do panujących w rzeczywistych pomieszczeniach sanitarnych.

Na ostatnim etapie, uczniowie przystąpili do montażu przekazanych materiałów. Prace rozpoczęto od montażu umywalki do ściany. Następnie przeprowadzono montaż przekazanej baterii i syfonu. Nad umywalką zamocowano przeźroczysty zbiornik na wodę o pojemności czynnej 20 litrów.

Na ostatnim etapie, uczniowie przystąpili do montażu przekazanych materiałów. Prace rozpoczęto od montażu umywalki do ściany. Następnie przeprowadzono montaż przekazanej baterii i syfonu. Nad umywalką zamocowano przeźroczysty zbiornik na wodę o pojemności czynnej 20 litrów.

W celu wyeksponowania przekazanych pomp, ustawiono je na podeście. Spasowano rury i kształtki kanalizacyjne, a następnie połączono syfon z pompą do ścieków. Przewód między zbiornikiem, a pompą do przetłaczania ścieków wykonany jest z poliwęglanu.

Szczególną trudnością na tym etapie było wykonanie kolan 90o z fragmentów rur ciętych pod kątem 45o. Rury te klejone były czołowo i uczniowie mieli problem z uzyskaniem szczelnego połączenia. Szczelność połączenia uzyskana została po wykonaniu kilkukrotnych prób.

Dużo satysfakcji sprawiło uczniom montowanie instalacji wodociągowej. Byli oni pozytywnie zaskoczenie łatwością uzyskania szczelnych połączeń i łatwością ich demontowania w celu skorygowania długości elementów składowych.

 

W celu zabezpieczenia pompy do zimnej wody został dodatkowo zamontowany filtr siatkowy z dwoma zaworami odcinającymi, które umożliwiają czyszczenie. Odwodnienie instalacji umożliwia zawór ze złączką do węża.

Po każdym etapie opiekunowie prowadzili rozmowy na temat pojawiających się trudności oraz zadowolenie z postępów prac, udzielali wskazówek, pokazywali możliwosci najefektywniejszego wdrożenia pojawiających się pomysłów.
Uczniowie z zaangażowaniem wykonywali kolejne fragmenty instalacji pokonując trudności. Każdy z nich miał możliwość wykonywania prac połączeniowych zarówno dla instalacji wodociągowej jak i kanalizacyjnej. Skontrolowanie wykonanych prac poprzez przeprowadzenie badania szczelności zmontowanego czynnego układu instalacyjnego z wynikiem pozytywnym sprawiło uczniom dużo satysfakcji.

Wyniki i efekty projektu "Młody Instalator"

 • Rezultatem zrealizowania projektu w szkole jest powstanie stanowiska dydaktycznego z czynną instalacją wodociągowo-kanalizacyjną dla uczniów pobierających naukę w zawodach instalacyjnych.

 • Skorelowanie wyrobów firm, będących organizatorami "Programu Szkoleniowego Młody Instalator", w spójną instalację pozwoliło na zastosowanie różnych technologii połączeń z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań w technikach instalacyjnych.

 • Przeprowadzenie analizy pomysłów stworzenia stanowiska dydaktycznego i wybranie najlepszego rozwiązania pozwoliło zespołowi rozwijać swoje umiejętności komunikacyjne.

 • Możliwość wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktycznych działaniach zrekompensowało uczniom trud włożony w zdobywanie wiadomości. Uzyskanie końcowego efektu, którym było stworzenie instalacji, upewniło ich w przekonaniu, że zaangażowanie, wytrwałość i rzetelność są nieodzowne dla ich pracy.

 • Konieczność wykonywania prac zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, ergonomii i ochrony środowiska pozwoliła na praktyczne zastosowanie przepisów, których zrozumienie i zinterpretowanie jest często trudne podczas szkolnych zajęć dydaktycznych.

 • Dzięki zastosowaniu technik komputerowych, został stworzony czytelny schemat stanowiska dydaktycznego, a uczniowie podnieśli swoje umiejętności wykorzystania programów typu CAD.

 • Dzięki zaangażowaniu we wspólne działania zespół wykonujący projekt instalacyjny został silnie zintegrowany i zyskał wiarę, że posiadany zakres wiadomości teoretycznych pozwolił na praktyczne wykorzystanie umiejętności w rzeczywistych warunkach pracy.

 • Umieszczona, w części warsztatowej sal "Palmas" i "Wegas", instalacja zainspirowała grupę młodszych uczniów do wzięcia udziału w projektach realizowanych w przyszłości.

 • Uczniowie biorący udział w projekcie podnieśli swoje umiejętności mające na celu rozwinięcie pracy zespołowej, która jest nieodzowna w branży instalacyjnej,


Opiekunowie projektu:
Nowicki Sylwiusz
Szubert Tomasz