ZSBG im. S. W. Bryły w Białymstoku

Materiały udostępnione przez Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. S. W. Bryły w Białymstoku

Wstęp

W ciągu ostatnich lat notuje się wzrost zainteresowania nauką w szkołach średnich zawodowych. Jest to związane z zapotrzebowaniem pracodawców na wykwalifikowaną kadrę techniczną średniego szczebla.

Współpraca między szkołą a pracodawcami jest kluczem właściwego rozwoju kształcenia zawodowego. Szkoła musi sprostać nowym trendom rynkowym i wyposażyć swoich absolwentów w nowoczesne narzędzia pomocne w znalezieniu pracy, a jej głównym zadaniem jest kształcenie fachowców, których wiedza i umiejętności są zgodne z zapotrzebowaniem i oczekiwaniami rynku pracy. Aby spełnić oczekiwania pracodawców i skierować na rynek pracy specjalistów, szkoła musi prowadzić kształcenie praktyczne z wykorzystaniem nowoczesnych środków dydaktycznych zgodnych z zapisami prawnymi dotyczącymi modernizacji kształcenia zawodowego.

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych jest jedną z pięciu szkół w Polsce zakwalifikowanych do udziału w programie szkoleniowym „Młody Instalator”, którego pomysłodawcą i organizatorem są firmy branży sanitarnej, tj. Grundfos Pompy Sp. z o.o., Hansgrohe Sp. z o.o., Sanitech Koło Sp. z o.o., Schell Polska Sp. z o.o., Wavin S.A.

Zespół autorski opracowania, zaprojektowania i wykonania stanowiska dydaktyczno-pokazowego instalacji wewnętrznej stanowią uczniowie uczestnicy programu kształcący się w zawodzie technik urządzeń sanitarnych pod kierunkiem nauczycieli praktycznej nauki zawodu. Wykonana praca to znakomita pomoc dydaktyczna w nauce montażu instalacji wodnej i kanalizacyjnej. Prace poprzedzone były szkoleniami praktycznymi i organizowanymi przez przedstawicieli Przedsiębiorstw branży sanitarnej.

Przeprowadzone przeszkolenia wspomogły proces edukacyjny, pokazały niestandardowe rozwiązania dotyczące budowy instalacji wodnej i kanalizacyjnej. Wszystkie niezbędne materiały wskazane do budowy przedsięwzięcia zostały udostępnione przez organizatorów szkoleń konkursu. Celem opracowania jest budowa przykładowej instalacji wodnej i kanalizacyjnej.

Montaż syfonu do umywalki
Montaż syfonu do umywalki

Etapy montażu instalacji urządzeń:
Założenia:

Celem opracowania jest budowa instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej. Woda będzie pobierana z ujęcia własnego poprzez zestaw hydroforowy. Działanie instalacji zaprojektowano w układzie zamkniętym.

 

Podsumowanie:

Wykonana instalacja wodno-kanalizacyjne działa w obiegu zamkniętym. Zamontowane urządzenia są sprawne technicznie i można z nich korzystać w celach edukacyjnych. Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i z zachowaniem przepisów BHP.

Udział w tak nietuzinkowym przedsięwzięciu znacznie poszerzyło wiedzę teoretyczną i przyczyniło się do rozwinięcia umiejętności praktycznych uczniów z zakresu doboru, montażu i eksploatacji podstawowych elementów instalacji sanitarnych. Zdobyty zasób wiadomości przyczyni się do podniesienia konkurencyjności młodzieży na rynku pracy i wzbogaci wiedzę o innowacyjne rozwiązania. Nasi uczniowie, młodzi adepci sztuki sanitarnej, to w przyszłości potencjalni wykonawcy i odbiorcy produktów firm branży sanitarnej.