ZSBD im. Armii Krajowej w Żywcu

Materiały udostępnione przez Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych
im. Armii Krajowej w Żywcu

Opis zadania

W pracowni instalacyjnej usytuowanej przy ul. Szkolnej mieliśmy za zadanie stworzenie stanowiska dydaktycznego instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej, którą należało wyposażyć w poszczególne przybory:

 • - Studnia
  • pralka
  • pompa (Grundfos MQ)
  • Przepompownia Grundfos Sololift2 C-3
  • Bateria Hansgrohe wraz z umywalką

Instalację wykonano w oparciu o system wciskowy Hep20 oparty o złączki tworzywowe i elastyczną rurę z polibutylenu. Zastosowaliśmy ten system, ponieważ oferuje łatwiejszą i szybszą instalację bez rezygnacji z jakości i trwałości połączeń. Stanowisko zostało wykonane przez uczniów z kierunku Technik Urządzeń Sanitarnych, po zakończeniu prac montażowych nadszedł czas na przeprowadzanie próby szczelności, która wypadła pozytywnie. Instalacja jest w pełni przygotowana i oddana do codziennego użytkowania.

Opis zadania

W pracowni instalacyjnej usytuowanej przy ul. Szkolnej mieliśmy za zadanie stworzenie stanowiska dydaktycznego instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej, którą należało wyposażyć w poszczególne przybory:

 • Studnia
 • Pralka
 • Pompa (Grundfos MQ)
 • Przepompownia Grundfos Sololift2 C-3
 • Bateria Hansgrohe wraz z umywalką

Instalację wykonano w oparciu o system wciskowy Hep20 oparty o złączki tworzywowe i elastyczną rurę z polibutylenu. Zastosowaliśmy ten system, ponieważ oferuje łatwiejszą i szybszą instalację bez rezygnacji z jakości i trwałości połączeń. Stanowisko zostało wykonane przez uczniów z kierunku Technik Urządzeń Sanitarnych, po zakończeniu prac montażowych nadszedł czas na przeprowadzanie próby szczelności, która wypadła pozytywnie. Instalacja jest w pełni przygotowana i oddana do codziennego użytkowania.

Etapy montażu:

 • Wizja lokalna
 • Trasowanie otworów pod uchwyty przyborów
 • Przymocowanie przyborów do ściany
 • Ułożenie przewodów ze spadkiem 3%
 • Podłączenie wszystkich przyborów do instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej
 • Wykonanie próby szczelności
 • Prace porządkowe stanowiska
 • Po pozytywniej próbie szczelności przystąpienie do prac wykończeniowych

Opis prac montażowych:

Przed przystąpieniem do prac montażowych należało zapoznać się z miejscem gdzie planowano wykonanie stanowiska z przyborami, które miały być zamontowane aby zaplanować ich rozmieszczenie oraz układ. Prace montażowe rozpoczęliśmy od trasowania osi przewodów, aby cała instalacja była widoczna, a następnie przeszliśmy do wykonania otworów pod przymocowanie uchwytów jak i samych przyborów. Naszym kolejnym krokiem było ułożenie przewodów z zachowaniem odpowiednich odległości oraz spadku i połączenie instalacji z całym osprzętem. Po wykonaniu powyższych prac nadszedł czas na wykonanie próby szczelności, która zakończyła się pozytywnym rezultatem i nie pozostało nam nic innego jak przystąpienie do prac porządkowych i wykończeniowych związanych z oddaniem stanowiska do użytku