2015

konkurs mlody instalator

Cele programu:

Celem Programu jest poszerzenie wiedzy i nabycie praktycznych umiejętności uczniów z zakresu doboru, montażu i eksploatacji podstawowych elementów instalacji sanitarnych występujących w budynkach mieszkalnych.

Czy zawód instalatora odchodzi do lamusa?

W Polsce, podobnie jak w wielu krajach UE, średnie szkolnictwo zawodowe przeżywa kryzys. Co prawda ponad 2000 szkół technicznych i centrów kształcenia praktycznego oferuje naukę o profilu Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, lecz tylko w nielicznych ośrodkach dydaktycznych wprowadza się w życie ten program nauczania. Powodem jest niewielkie zainteresowanie przyszłych adeptów tej branży i w konsekwencji wygaszanie mało popularnych kierunków zawodowych takich, jak monter czy hydraulik.

Jednocześnie na rynku pracy obserwuje się deficyt określonych dobrze wykształconych instalatorów co powoduje problemy rekrutacyjne przedsiębiorców w branży budowlanej.

Jak wskazuje Krajowy Raport ds. Szkolnictwa średniego, najważniejsze kryteria decydujące o wyborze technicznego kierunku edukacji to dostępność zaplecza dydaktycznego i wyposażenia niezbędnego do realizacji zajęć praktycznych, popyt rynku na danych specjalistów oraz kwalifikacje kadry nauczycielskiej w danej dziedzinie.

Jak zatem zintegrować edukację z praktyką i wskrzesić zawód instalatora? Próbę wyjścia naprzeciw temu problemowi podjęli zaangażowani społecznie producenci branży instalacyjnej: Grundfos, Hansgrohe, Sanitec Kolo, Schell, Wavin.

Czym instalator za młodu nasiąknie…

Grundfos wraz z wymienionymi firmami partnerskimi opracował ciekawy program wspierający rozwój zawodu instalatora. Projekt „Młody Instalator” został wprowadzony pilotażowo w wybranych średnich szkołach o profilu technicznym w klasach o kierunku Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych. Ze względu na dotychczasowy brak zaangażowania przedsiębiorców, inicjatywa spotkała się z entuzjazmem dyrekcji i kadry nauczycielskiej. Dzięki przychylności szkół, zespół doświadczonych specjalistów z Grundfos, Hansgrohe, Sanitec Kolo, Schell i Wavin sprawnie przeprowadził cykl spotkań o charakterze warsztatowym. Szybko okazało się, że wyjątkowy charakter zajęć przyciągnął także młodzież innych specjalizacji. Grupy uczniowskie odpowiednio uzbrojone w wiedzę teoretyczną i przekazane przez producentów urządzenia, przystąpiły do stworzenia instalacji. Wyzwaniem okazała
się nie tylko idea układu, ale i obliczenia oraz budowa pracującej instalacji. Istotnym założeniem było to, że w przyszłości, stworzona instalacja miała pełnić rolę modelu dydaktycznego dla kolejnych roczników uczniów.

„Dzięki programowi „Młody Instalator” uczniowie nie tylko zdobyli wiedzę teoretyczną  i praktyczną. Certyfikaty uczestnictwa w warsztatach są dla nich osobistym wyróżnieniem, a co najważniejsze sala dydaktyczna wyposażona w instalację będzie służyć kolejnym rocznikom” – Dyrektor jednej ze szkół.

„Od 13 lat pracuję w zawodzie nauczyciela, lecz nigdy do tej pory nie brałam udziału w tego typu zajęciach. Po prostu producenci nie wychodzą z taką inicjatywą dla szkół technicznych. Technologia ciągle idzie do przodu, a to my nauczyciele powinniśmy przekazywać najświeższą wiedzę uczniom” – napisała Pani Agnieszka Dębowska, nauczyciel zawodu Monter Instalacji sanitarnych w Suwałkach

Think ahead

W przyszłości Grundfos planuje kontynuację programu szkoleniowego „Młody Instalator”, a zespół doświadczonych szkoleniowców i ekspertów dydaktycznych Grundfos podejmie próbę oficjalnej rejestracji programu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Ze względu na odkrycie nowych potrzeb, istotnym aspektem projektu „Młody Instalator”, będzie specjalny moduł edukacyjny dla kadry nauczycielskiej kształcącej uczniów w szkołach technicznych.

Grundfos z nadzieją patrzy na przyszłość edukacji zawodowej w Polsce w nadziei, że program „Młody Instalator” wskrzesi zawód Instalatora i przywróci popularność i prestiż tej profesji

Wyniki konkursu "Młody Instalator 2015":

I miejsce - dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Piotrkowie Trybunalskim
II miejsce - dla Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach
III miejsce - dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łodzi


Więcej informacji na temat programu:
Andrzej Pasiński
Zbigniew Waśkiewicz