Program "Młody Instalator"

Młody Instalator

O programie:

Celem Programu jest zbudzenie u młodzieży zainteresowania nowoczesnymi technologiami stosowanymi w instalacjach sanitarnych i ciepłowniczych oraz nabycie przez uczniów umiejętności praktycznych z zakresu doboru, montażu i eksploatacji podstawowych elementów instalacji sanitarnych występujących w budynkach mieszkalnych. zwiększających ich konkurencyjność na rynku pracy

W ramach projektu w każdej szkole przeprowadzone jest 5 szkoleń o charakterze warsztatowym oraz interaktywne wykłady wygłaszane przez doświadczonych specjalistów z firm współorganizujących przedsięwzięcie.

W szkoleniach uczestniczą także przedstawiciele regionalnych wyższych uczelni technicznych, zachęcając uczniów do studiowania na kierunkach sanitarnych i ciepłowniczych.

Integralną częścią programu jest konkurs na budowę stanowiska pokazowo-dydaktycznego. Grupy uczniowskie wzbogacone o szeroką wiedzę teoretyczną mają za zadanie stworzenie instalacji według własnego projektu z urządzeń przekazanych przez producentów. Prace odbywają się pod nadzorem nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz inżynierów spośród pracowników firm współorganizujących przedsięwzięcie.