Nowinki & media

Młody Instalator

Program "Młody Instalator"

Celem Programu jest zbudzenie u młodzieży zainteresowania nowoczesnymi technologiami stosowanymi w instalacjach sanitarnych i ciepłowniczych oraz nabycie przez uczniów umiejętności praktycznych z zakresu doboru, montażu i eksploatacji podstawowych elementów instalacji sanitarnych występujących w budynkach mieszkalnych. zwiększających ich konkurencyjność na rynku pracy

> dowiedz się więcej