Wizja

The Vision

Wizja

Nasza wizja - przyszłość do której dążymy - jest następująca:

  • Nasi klienci uznają nas za wiodącego producenta i partnera, zarówno pod względem wydajności i środowiska, jak również wysokiej jakości pomp,
  • Nasi pracownicy rozwijają się i okazują zadowolenie, ponieważ ich odpowiedzialność
    i warunki pracy zapewniają im ogromne szanse zawodowego i osobistego postępu
    i rozwoju. Ponadto, ich zadowolenie wynika z dobrego środowiska pracy, które szanuje pragnienia i kwalifikacje każdego,
  • Reszta społeczeństwa uznaje i postrzega Grundfos z szacunkiem w efekcie naszej odpowiedzialnej postawy w stosunku do naszego otoczenia, zgodnie z zasadami demokracji, lokalnymi tradycjami i w poszanowaniu środowiska - jak i naszego stosunku
    i relacji z ludźmi, na których życie mamy wpływ.