Zarządzanie finansami

Treasury management

Zarządzanie finansami - Polityka Grupy

Grundfos zmierza do właściwej kapitalizacji spółek operacyjnych Grupy. Kapitalizacja musi być koordynowana przez Grundfos Finance A/S. Przy pozyskiwaniu kapitału, należy brać pod uwagę obecną strukturę kapitałową w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia kredytów krótko i długoterminowych. Jeśli to możliwe, pożyczki muszą być zaciągane przez Grundfos Finance A/S. Kapitał należy zwiększać na najlepszych możliwych warunkach. Główna zasada jest taka, iż pożyczki zaciągane przez poszczególne firmy Grundfos muszą być wyrażone w lokalnej walucie.

Grupa będzie zapewniać zabezpieczenie pod kredyty firmowe, jeśli to zapewni lepsze warunki pożyczki lub niższy poziom odsetek. Żadna z firm Grundfos nie może zapewnić zabezpieczenia własnych pożyczek i kredytów, bez uprzedniego porozumienia z Grundfos Finance A/S.

Główna zasada jest taka, że każda firma musi korzystać z dwóch banków, które zostały wyznaczone do współpracy z Grundfos Finance A/S.

Przepływ płatności ma być kontrolowany w taki sposób, żeby zminimalizować koszty transferu pieniędzy i ograniczyć ilość pasywnego kapitału.

Grupa zmniejszy ryzyko finansowe spowodowane wahaniami kursów walutowych i procentowych. Grundfos Finance A/S będzie dokonywał obsługi zgodnie z wytycznymi zatwierdzonymi przez Zarząd Grupy i zarząd Grundfos Management A/S.

Grupa musi utrzymywać rezerwy płynności na takim poziomie, jaki zagwarantuje złagodzenie skutków przy znacznych wahaniach otrzymanych i dokonanych płatności. Nadwyżki płynności w spółkach operacyjnych należy przekazać Grundfos Finance A/S. Grupa będzie dążyć do posiadania wystarczających rezerw finansowych zapewniających pokrycie krótkoterminowych wymogów kapitałowych, jak również wymogów kapitałowych związanych z przyszłymi strategicznymi inwestycjami.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati