Serwis

Service

Serwis - Polityka Grupy

Grupa uważa, że usługi są decydującym parametrem dla dalszego wzrostu. Według firmy serwis to niezależna dziedzina biznesu, którą można rozwijać na solidnych podstawach finansowych.

Grupa będzie prowadzić aktywny serwis na poszczególnych segmentach rynku oraz utrzymywać wysoki poziomu w celu zapewnienia klientom szybkich i skutecznych usług.

Serwis Grundfos musi być zawsze wykonany przez odpowiednio wyszkolony personel i obejmować produkty firmy Grundfos oraz pompy innych producentów. Każda firma Grundfos jest odpowiedzialna za sprawną obsługę na swoim rynku. Lokalne firmy Grundfos są uprawnione do zawierania umów z lokalnymi partnerami serwisowymi do realizacji obowiązków świadczenia usług w odniesieniu do produktów firmy Grundfos. Ci partnerzy serwisowi muszą posiadać wiedzę i zatwierdzone narzędzia niezbędne do wykonywania usług.

Kiedy Grundfos lub pośrednik wie, że produkty Grundfos są odsprzedawane do krajów trzecich, muszą zapewnić serwisowanie produktów na tym rynku.

Produkty Grundfos będą serwisowane przez firmę Grundfos lub pośrednika z rynku własnego, niezależnie od kraju, w którym produkty zostały zakupione. Kiedy pośrednik lub partner serwisowy wykonuje usługi, Grundfos oddaje w posiadanie niezbędne know-how i dokumentację. Dokumentacja know-how winna być traktowana jako poufna.

Grundfos zapewni zaplecze szkoleniowe dla personelu serwisowego. Serwis i naprawa produktów Grundfos musi być wykonywana przy użyciu instrukcji obsługi, narzędzi, wyposażenia i urządzeń testowych określonych lub zatwierdzonych przez firmę Grundfos.

Serwis produktów firmy Grundfos może odbywać się w formie naprawy lub wymiany produktów. Nowe lub odnowione części zgodnie ze specyfikacją Grundfos muszą być wykorzystywane do naprawy i montażu produktów zamiennych.

Wymienione i naprawione produkty muszą być oznakowane zgodnie ze standardami firmy Grundfos. Naprawiony lub wymieniony produkt musi spełniać te same specyfikacje techniczne jak produkt oryginalny.

Działy serwisowe Grundfos otrzymują, naprawiają lub informują o kanałach zbytu produktów zużyty.

Produkty wycofane będą serwisowane przez 10 lat od zakończenia produkcji. W alternatywie Grundfos może zadecydować o dostarczeniu produktów zamiennych.

Zgłaszanie awarii jest dokonywane zgodnie ze standardami firmy Grundfos.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati